Siirry sisältöön

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 25.11.2020

Toimitusjohtajan katsaus

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.

Talousarviomuutos vuodelle 2020

Johtokunnan 10.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio on suunniteltu 229 229 euroa alijäämäiseksi, tarkoituksena purkaa aikaisempien vuosien kumulatiivista ylijäämää. Liikelaitoksen talouteen on merkittävästi vaikuttanut maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2020 Kestävän talouden ohjelman, minkä mukaan liikelaitokselle kohdentuvat säästöt olivat 317.000 euroa. Muita toiminnallisia muutoksia on kotipalveluaterioiden siirtyminen ostopalveluksi syyskuun alusta lähtien sekä Johannisbergin aluekeittiön toiminnan siirtyminen Näsin ja Omenamäen keittiöihin. Talousarviomuutoksessa tilikauden alijäämäksi ennustetaan 1 172 969 euroa. Investointiohjelman arvioidaan toteutuvan suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Investointimääräraha muutetaan 150 000 eurosta 90 000 euroon.

Johtokunta hyväksyi vuoden 2020 käyttötalousarvion ja investointisuunnitelman muutoksen.

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman sekä käyttö- ja investointisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021

Liikelaitoksen talousarviossa ei ole huomioitu koronapandemiasta johtuvia palvelutarpeen muutoksia. Lähtökohtana on, että koronanasta johtuvat lisäkulut ja muutokset ovat liikelaitokselle kustannusneutraalit. Talousarvio ja taloussuunnitelma toteuttavat kaupunginvaltuustossa syksyllä 2018 vahvistettua Unelmien Porvoo- kaupunkistrategiaa.

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet strategian kärkiteemojen mukaisesti Liikelaitos Porvoon tilapalveluille ovat:

Suosituin kotikaupunki

  • kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoidaan
  • kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %
  • Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %- peruspääoman tuotto 5 %

Paras arkenakin 

  • kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehdään

Ilmastotyön edelläkävijä

  • kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70 %
  • valmistus- ja lautashävikin osuus valmistetusta ruoasta: koulut alle 20% ja päiväkodit alle 25 %
  • ruokahävikin seuranta
  • kasvisruoan osuutta lisätään 10 %

Investointisuunnitelmaan varataan vuodelle 2021 palvelukeittiöiden koneisiin ja laitteisiin 90 000 euroa.

Johtokunta hyväksyi talousarvion ja investointisuunnitelman sekä vahvistaa Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Talvikunnossapidon puitesopimukset 2020-2024

Porvoon tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä konelumi-, konehiekoitus- ja lumen poisajotöistä sopimuskaudelle 2020 – 2022. Hankintaan sisältyy lisäksi kahden vuoden optio ajalle 1.9.20200-31.8.2024. Konelumitöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen veroton kokonaisarvo vuodessa on noin 200 000 euroa. Tarjottavia kohteita on yhteensä 67. Tarjouksessa tulee esittää kiinteät arvonlisäverottomat tuntiveloitushinnat sopimuskaudelle 1.12.2020 – 31.8.2022. Ennen mahdollisen optiokauden alkamista tarjoajalla on mahdollisuus esittää perusteltua hinnanmuutosta 30.4.2022 mennessä. Määräaikaan 22.10.2020 mennessä saapui12 tarjousta.

Johtokunta päätti, että kiinteistöjen konelumitöiden ja erillistöiden sopimuskumppanit valitaan saatujen tarjousten perusteella.

Viranhaltijapäätökset

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 41-60/2020

Johtokunnan seuraavat kokoukset

Johtokunta päätti kokoontua alkuvuodesta 2021 seuraavasti 16.2 ja 16.3.