Siirry sisältöön

Liikunnallisen elämäntavan edistämiselle on saatu valtion tukea

Porvoo on saanut valtion tukea useille liikunnallista elämäntapaa edistäville hankkeille. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt tukea eri-ikäisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiselle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kaupungin liikuntapalveluille ja kuntatekniikalle lähiulkoilureitin kunnostukseen välillä Haikkontie – Emäsalon kärki.

Porvoo on saanut valtion tukea useille liikunnallista elämäntapaa edistäville hankkeille. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt tukea eri-ikäisten liikuntamahdollisuuksien kehittämiselle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kaupungin liikuntapalveluille ja kuntatekniikalle lähiulkoilureitin kunnostukseen välillä Haikkontie – Emäsalon kärki.

– Kaupungin liikuntaohjelman, Liikutaan Porvoon Mitalla, keskeisenä tavoitteena on edistää liikuntaa, urheilua ja asukkaiden aktiivista arkea yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on tukea porvoolaisten omatoimista liikkumista ja tarjota siihen soveltuvat puitteet. Hankkeiden ja niihin saatujen avustusten myötä kehitämme liikuntapalveluita, lähiliikuntapaikkoja, ulkoilualueita ja muita luontoliikuntamahdollisuuksia. Haluamme tarjota kaikenikäisille porvoolaisille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa. Parhaimmillaan ne johtavat säännölliseen liikunnanharrastamiseen, kertoo Per Högström kaupungin liikuntapalveluista.

– Koronapandemia on aiheuttanut muutostarpeita palvelujen ja olosuhteiden suhteen. Omatoiminen liikunta sekä luonnossa tapahtuva liikunnanharrastus ovat nousseet vahvasti esille, ja niihin tulemme eri toimijoiden kanssa tänä vuonna erityisesti panostamaan. Esimerkiksi liikuntaolosuhteiden kehittämisessä keskeinen rooli on etenkin kaupunkikehityksellä kaavoituksen ja kuntatekniikan osalta, Per Högström jatkaa.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt jatkoavustusta 61 000 euroa liikuntapalveluiden kehitystyölle, jonka erityisenä kohderyhminä ovat tänä vuonna perheet, yläkoululaiset sekä vähän liikkuvat aikuiset. Heille pyritään tarjoamaan sekä liikuntatapahtumia eri muodoissa että hyviä olosuhteita omatoimiseen liikkumiseen. Avustuksen lisäksi hankkeen toteutukseen ohjataan 129 000 euroa liikuntapalveluiden talousarviosta.

Varhaiskasvatuspalveluille myönnettiin samassa haussa 46 000 euron jatkorahoitus viime vuonna käynnistyneelle hankkeelle Liikkuvat Lillit ja Vikkelät Viikarit.

– Jatkorahoituksen myötä pystymme vahvistamaan kaupungin kunnallisten ja yksityisten päiväkotien sekä kunnallisen perhepäivähoidon yksiköiden liikunnallisia toimintamuotoja. Tarjoamme myös aiheeseen liittyvää koulutusta henkilöstölle. Toteutamme hankkeen yhteistyössä Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n, paikallisten urheiluseurojen, työterveyden ja liikuntapalveluiden kanssa. Kehitämme yhteistyötä myös paikallisten oppilaitosten kanssa, sanoo Leila Nyberg varhaiskasvatuspalveluista.

Lisäksi ELY-keskus myönsi avustusta 151 000 euroa lähiulkoilureitin kunnostamiseksi välillä Porvoon Länsiranta – Emäsalon Pohjoiskärki. Avustus kohdistetaan taukopaikkojen, opastuksen ja valaistuksen suunnitteluun, kunnostukseen ja rakentamiseen Haikkoontieltä Emäsalon Pohjoiskärkeen ulottuvalla alueella. Vuoden 2020 lopulla ympäristöministeriö myönsi lähiulkoilureitin Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevan ulkoilureitin kunnostamiseen avustusta 465 620 euroa.

Lisätietoja:

liikuntapaikkamestari Pasi Liitiäinen
puh. 040 489 9809
pasi.liitiainen@porvoo.fi

liikuntasihteeri Helena Forsbäck-Turunen
puh. 040 762 8606
helena.forsback-turunen@porvoo.fi

varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg
puh. 0400 295 708
leila.nyberg@porvoo.fi

kaupunginpuutarhuri Mikko Kaunisto (kuntatekniikka)
puh. 040 771 3939
mikko.kaunisto@porvoo.fi