Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för främjande av en aktiv livsstil

Borgå stad har fått statsunderstöd för flera projekt som syftar till att främja en aktiv livsstil. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat stöd för utveckling av idrottsmöjligheterna för folk i olika åldrar. Närings-, trafik- och miljöcentralen har även beviljat stadens idrottstjänster och kommuntekniken stöd för upprustning av friluftsleden mellan Haikovägen–Emsalö.

Borgå stad har fått statsunderstöd för flera projekt som syftar till att främja en aktiv livsstil. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat stöd för utveckling av idrottsmöjligheterna för folk i olika åldrar. Närings-, trafik- och miljöcentralen har även beviljat stadens idrottstjänster och kommuntekniken stöd för upprustning av friluftsleden mellan Haikovägen–Emsalö.

– Ett centralt mål med stadens idrottsprogram, Idrott och motion med Borgåmått, är att främja motion, idrott och invånarnas aktiva vardag i samarbete med de olika sektorerna inom staden och med andra aktörer. Det är vårt gemensamma mål att uppmuntra invånarna till motion på eget initiativ och erbjuda förutsättningar för det. Med hjälp av projekten och bidragen vi fått för dem utvecklar vi våra idrottstjänster, näridrottsplatser, friluftsområden och andra möjligheter till träning i naturen.Vi vill erbjuda alla Borgåbor oavsett ålder positiva upplevelser med motion. I bästa fall leder de till ett ständigt motionsintresse, säger Per Högström från stadens idrottstjänster.

– Coronapandemin har orsakat ändringsbehov visavi tjänsterna och ramarna för verksamheten. Motion på egen hand och motionsaktiviteter i naturen har lyfts fram kraftigt, och det är det vi kommer att särskilt satsa på tillsammans med de olika aktörerna. Till exempel i utvecklingen av idrottsförhållandena har särskilt stadsutvecklingen en viktig roll med hänsyn till planläggningen och kommuntekniken, fortsätter Per Högström.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat fortsatt understöd på 61 000 euro för utvecklingsarbetet inom idrottstjänsterna. I år riktas utvecklingsarbetet särskilt till familjer, högstadieelever och vuxna som motionerar för lite. Målet är att erbjuda både olika formers idrottsevenemang och goda förutsättningar för motion på egen hand. Utöver understöden styrs 129 000 euro från idrottstjänsternas budget till projektet.

I samband med ansökan beviljades också tjänster inom småbarnspedagogiken ett fortsatt understöd på 46 000 euro för projektet Löpande Lilli och Kvicka Knattar som startades förra året.

– Tack vare det fortsatta understödet kan vi främja motionsmässiga verksamhetsformer inom såväl kommunala och privata daghem som den kommunala familjedagvården. Dessutom arrangerar vi utbildning för personalen. Projektet genomförs i samarbete med Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry, lokala idrottsföreningar, företagshälsovården och idrottstjänsterna. Även samarbetet med lokala läroanstalter är under utveckling, säger Leila Nyberg från småbarnspedagogiken.

Dessutom beviljade NTM-centralen ett understöd på 151 000 euro för upprustning av friluftsleden mellan Västra åstranden – Norra spetsen av Emsalö. Understödet riktas till planering, upprustning och byggande av rastplatser, skyltar och belysning i området mellan Haikovägen och Norra spetsen av Emsalö. I slutet av 2020 beviljade Miljöministeriet ett understöd på 465 620 euro för upprustning av nationalstadsparkens friluftsleder.

Mer information:

Pasi Liitiäinen, idrottsplatsmästare
tfn 040 489 9809
pasi.liitiainen@porvoo.fi

Helena Forsbäck-Turunen, idrottssekreterare
tfn 040 762 8606
helena.forsback-turunen@porvoo.fi

Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogiken
tfn 0400 295 708
leila.nyberg@porvoo.fi

Mikko Kaunisto, stadsträdgårdsmästare (kommunaltekniken)
tfn 040 771 3939
mikko.kaunisto@porvoo.fi