Siirry sisältöön

Linnajoen koulu mukana Onni on turvallinen koulu -hankkeessa

Porvoon Linnajoen koulu on yksi pilottikouluista Turun yliopiston käynnistämässä Onni on turvallinen koulu -hankkeessa.

Opettaja tervehtii oppilaita.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan kouluissa esiintyviin poikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti -tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallan tekoihin, kiusaamiseen ja häirintään.
Hankkeeseen kutsuttiin mukaan 20 perusopetuksen koulua, joista 15 on pilottikouluja ja 5 verrokkikouluja. Hanke tuottaa osallistuville 20 koululle ajantasaisen ja tutkimusperustaisen tilannekuvan koulujen turvallisuudesta. Tilannekuva päivitetään keväällä 2023, jolloin koulut saavat tietoa turvallisuutensa kehittymisestä kuluneen vuoden aikana.
– Olemme iloisia, että Linnajoen koulu on yksi mukaan kutsutuista pilottikouluista. Saamme tärkeää ajankohtaista ja tutkittua tietoa koulumme turvallisuudesta. Turvallinen kouluympäristö on koko koululle ja henkilöstölle tärkeä asia, Linnajoen rehtori Arttu Piispanen toteaa.
Keväällä 2022 toteutetussa omatoimisen varautumisen auditoinnissa todettiin, että Linnajoen koululta esimerkiksi puuttuu turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvä kirjallinen vuosisuunnitelma, eikä turvallisuushavaintojen ilmoituskanavaa ole erikseen ohjeistettu. Myös turvallisuuspuutteiden korjaamisen jälkiseuranta todettiin vaillinaiseksi.
– Näitä työstämme kuluvan vuoden aikana, Piispanen sanoo.

ONNI-mobiilisovellus kerää tietoa


Viidessätoista pilottikoulussa koulut toimeenpanevat tilannekuvaan perustuvia kehittämistoimenpiteitä laatimansa suunnitelman mukaisesti. Pilottikouluissa kerätään ONNI-mobiilisovelluksella oppilaiden ja henkilöstön havaitsemia turvallisuuspoikkeamia, joita käsitellään Yhdenvertaisen puuttumisen -oppaan mukaisesti. Opas on yksi hankkeen kansalliseen käyttöön tuottamista keskeisistä tuotoksista.
ONNI-hanke on Suomessa ensimmäinen laaja hanke, joka luo perustaa aiempaa vahvemmalle oppilaitosturvallisuudelle ja koulujen turvallisuusjohtamiselle.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.