Hoppa till innehåll

Linnajoen koulu med i projektet Trygg i skolan

Linnajoen koulu i Borgå är en av pilotskolorna i Åbo universitets projekt Trygg i skolan.

Opettaja tervehtii oppilaita.

I projektet undersöks och utvecklas åtgärder som främjar säkerhetskulturen i grundskolor. Med dessa åtgärder strävar man efter att bemöta avvikande händelser i skolor, såsom olika olyckstillbud, olyckor, skadegörelser, våldsgärningar, mobbning och störande.
20 grundskolor inbjöds delta i projektet, varav 15 är pilotskolor och 5 jämförelseskolor. Projektet ger de deltagande 20 skolorna en aktuell bild om skolsäkerheten som grundar sig på forskning. Lägesbilden uppdateras under våren 2023 då skolorna får information om hur deras säkerhet förbättrats under det gångna året.
– Vi är glada över att Linnajoen koulu är en av pilotskolorna som bjudits med. Vi får viktig dagsaktuell information om vår skolas säkerhet som baserar sig på undersökning. En säker skolomgivning är en viktig sak för hela skolan och personalen, konstaterar Linnajokis rektor Arttu Piispanen.
I den på våren 2022 verkställda självständiga beredskapsutredingen konstaterades att Linnajoen koulu t.ex. saknar en skriftlig årsplan för upprätthållande av säkerhet samt att det inte finns särskilda anvisningar för vart säkerhetsobservationer ska informeras. Det konstaterades också att uppföljningen på säkerhetsbristernas korrigering var bristfällig.
– Vi kommer att jobba med dessa [brister] under det kommande året, säger Piispanen.


Mobilapplikationen ONNI samlar information


I femton pilotskolor verkställer skolorna utvecklingsåtgärder som baserar sig på lägesbilden enligt den plan som de utarbetat. I pilotskolorna samlas in uppgifter om säkerhetsavvikelser som elever och personal lagt märke till med ONNI-mobilapplikationen. De behandlas enligt anvisningarna som finns i handboken för Likvärdigt ingripande (Yhdenvertaisen puuttumisen -opas). Handboken tillhör det mest centrala materialet som projektet producerat för nationellt bruk.
ONNI-projektet är det första större projektet i Finland som skapar en grund för en allt starkare säkerhet vid läroanstalter och för skolornas säkerhetsledarskap.
Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.