Siirry sisältöön

Luonnos kaupungin organisaatiouudistuksen linjauksista valmistui

Luonnos Porvoon kaupungin organisaatiouudistuksen päälinjoista on valmistunut, ja siihen voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Luonnoksessa on kuvattu uuden organisaation luottamuselimet sekä viranhaltijaorganisaatio toimialojen ja palvelualueiden tasolla. Yksityiskohtaisempi yksikkörakenne on tarkoitus suunnitella myöhemmin keväällä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kaupunginhallitus käsittelee organisaatiomallia 4. huhtikuuta, jolloin kaupunginhallituksen on tarkoitus evästää jatkovalmistelua. Samaan aikaan käynnistyy laaja osallistamis-, työpaja- ja kyselykierros, jonka aikana keskustellaan muutoksesta kaupungin henkilöstön kanssa. Kaupunginhallitus jatkaa uudistuksen käsittelyä toukokuussa, ja valtuuston on tarkoitus päättää uuden organisaation päälinjauksista toukokuussa.

Taustalla valtakunnalliset uudistukset

Organisaatiouudistus on ajankohtainen hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle vuonna 2023 lähes puolittaa kaupungin organisaation. TE-palveluita ollaan siirtämässä kuntien vastuulle vuonna 2024.

– Muutosten myötä kaupungin tehtävät muuttuvat. Kaupungin hyvinvointitehtävä sekä elinvoiman edistämisen rooli korostuvat, ja samalla konserniohjauksen merkitys kasvaa. Uuden organisaation tulee kyetä vastaamaan myös uuden kaupunkistrategian tarpeisiin, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kuvaa.

– Nyt on hyvä hetki tehdä muutoksia, jotka mahdollistavat asiakaslähtöisemmät palvelut, sujuvan työn ja uudenalaisten synergiaetujen löytämisen johtamisen, talouden, palveluiden ja henkilöstön kannalta. On kuitenkin hyvä huomata, että organisaation nykyisten tukipalveluiden puolittaminen ei mahdollista. Esimerkiksi kotouttamisen, työllisyyspalveluiden sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun kaltaisiin toimintoihin tarvitaan myös uutta henkilöstöä, Ujula jatkaa.

Uusi konsernijaosto ja hyvinvoinnin ja elinvoiman toimiala

– Uuden organisaation voisi rakentaa monella tavalla. Ehdotamme mallia, joka huomioi kuntien elinvoimaroolin korostumisen ja konserniohjauksen tarpeen lisääntymisen. Malli mahdollistaa myös kaupungin kasvun ja palveluiden järjestämisvastuun kokoamisen Porvoon organisaatioon. Vahvassa kaupungissa voimme paremmin varmistaa porvoolaisten mahdollisuudet päättää itsenäisesti palveluiden järjestämisestä myös tulevaisuudessa, Jukka-Pekka Ujula toteaa.

Muutoksen mahdollistamiseksi on tarkoitus muodostaa uusi hyvinvoinnin ja elinvoiman toimiala konsernipalvelujen, kasvamisen ja oppimisen ja kaupunkiympäristön toimialojen rinnalle. Uusi hyvinvoinnin ja elinvoiman toimiala kokoaisi elinkeino-, matkailu ja työllisyyspalvelut sekä elämyksiä ja vetovoimaa lisäävät kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut. Nuorisopalvelut kuuluisivat kasvamisen ja oppimisen toimialalle.

Kasvamisen ja oppimisen toimialalle kuuluisivat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot ja nuorisopalvelut. Kaupunkiympäristön toimialalle kuuluisivat kaupunkisuunnittelu, maapolitiikka, asuntopolitiikka, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja kaupunkitekniikan palvelut.
Luottamushenkilöorganisaatio vastaisi viranhaltijaorganisaatiota. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettaisiin lisäksi uusi konsernijaosto.

Malli täsmentyy tulevina vuosina

Työnjakoa on lisäksi tarkoitus selkiyttää esimerkiksi keskittämällä hallinto- ja asiantuntijatehtäviä, muokkaamalla toimitilajohdon sekä tilapalveluiden työnjakoa, vahvistamalla konserniohjausta sekä selkiyttämällä liikuntapalveluiden ja elinkeino- ja matkailupalveluiden roolia.

– Kaikkia tavoitteita yhdistävää organisaatiomallia ei voida rakentaa, vaan kompromisseja joudutaan aina tekemään. Valittua mallia joudutaan myös jalostamaan tehtävien, taloudellisten mahdollisuuksien ja lainsäädännön kehittymisen myötä, Jukka-Pekka Ujula kertoo.