Siirry sisältöön

Lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 7.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Rakennuslupahakemus, Wittenberginkatu 1, Vaskenvalajankatu 8, Aleksanterinkadun itäpääte

Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan kolmen kerrostalon rakentamiseksi, kolmen rivitalon purkamiseksi ja yhden rivitalon osittaiseksi
purkamiseksi sekä korjaus- ja muutostyöhön osoitteessa Wittenberginkatu 1, 06100 Porvoo.
Hanke sijoittuu Aleksanterinkadun itäpääte asemakaava-alueelle, kaupunginosan 5, kortteliin 65, tontille 3.

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijalle

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Muut asiat

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki muut asiat yksimielisesti esitysten mukaisesti.