Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 7.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ansökan om bygglov, Wittenberggatan 1, Gördelmakaregatan 8, östra ändan av Alexandersgatan

Nämnden beslutade att bevilja byggnadstillstånden av tre våningshus, rivning av tre radhus och partiell rivning av ett (1) radhus samt reparations- och ändringsarbete på Wittenbergsgatan 1, 06100 Borgå. Projektet är beläget på detaljplaneområdet östra änden av Alexandersgatan, stadsdel 5, kvarter 65, tomt 3.

Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till tjänsteinnehavare

Ärendet återförvisades till beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.