Siirry sisältöön

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 11. huhtikuuta maankäytön toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2023–2027. Suunnitelma ohjaa asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista mahdollistavaa maankäytön toteuttamisketjua.

Porvoon rannat.

Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan seuraaville viidelle vuodelle uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan ja muiden yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on tarkka ja perustuu valtuuston hyväksymään talousarvioon sekä hyväksyttyihin käyttösuunnitelmiin ja toimintasuunnitelmiin 2023. Suunnitelman vuodet 2024–2027 ovat ohjeellisia ja käytännön toimintaa suuntaavia.

– Kaupungin tavoiteltu kasvu, hyvin edennyt kaupungin tonttimyynti sekä kaupungin omat kehittämistavoitteet vaativat lähivuosina aiempaa suurempia panostuksia kaupunkiympäristön tuottamiseen ja ylläpitoon. Kaupunki-infra ei nykyisillä henkilöstöresursseilla suoriudu kaikista uusien alueiden suunnittelu- ja rakentamistarpeista, mikä olisi välttämätöntä tonttituotantotavoitteiden ja kasvun tavoitteiden saavuttamiseksi. Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla tähdätään hyvään ennakoitavuuteen ja mikäli hankkeita aikaistetaan erillispäätöksellä, on joko siirrettävä muita hankkeita tulevaisuuteen tai lisättävä kaupungin resursseja, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren kertoo.

Maankäytön toteuttamissuunnitemassa 2023–2027 tuodaan esille näköpiirissä oleva ristiriita kehittämistarpeista ja resursseista, mutta ei esitetä vielä ratkaisuja.

Suunnitelmassa arvioidaan myös eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelma toimii kaupunkikehityksen toimialan toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä. Tärkeässä roolissa on myös yhteistyö Porvoon veden ja Elinvoimatoimialan kanssa. Mukana ensimmäistä kertaa suunnitelmassa onkin myös elinvoimatoimialan ulkoilu- ja liikuntapalvelujen toteuttaminen.