Siirry sisältöön
harrastamisen malli -

Maksuttomissa harrastuksissa mukana jo 1200 lasta – lisäryhmiä tulossa syysloman jälkeen

Syyskuussa Porvoossa käynnistyneen Kaikki harrastaa-mallin toimintaan on ilmoittautunut jo noin 1200 lasta. Erityisen ilahduttavaa on ollut yläkouluikäisten nuorten kiinnostus koulun yhteydessä järjestettäviin harrastusmahdollisuuksiin.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

Muutamiin alakouluihin on saatu lisää ohjaajia, jonka ansiosta syysloman jälkeen voidaan aloittaa uusia lisäharrastuksia. Lisäryhmistä tiedotetaan kouluittain. Ilmoittautumiset ryhmiin alkavat Porvoon kaupungin verkkopalvelussa perjantaina 7.10. klo 10. Samalta sivulta löydät tietoa kaikkien koulujen harrastustoiminnasta.

Valtakunnallinen kehittämishanke on käynnissä toista kokonaista lukuvuotta

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli on valtakunnallinen kehittämishanke, jonka ajatuksena on tuoda harrastaminen osaksi koulupäivää koululla tai sen läheisyydessä. Toiminnan laajuus riippuu vuosittain myönnettävästä hankerahoituksesta. Tänä lukuvuonna Porvoon kaupungilla on hankerahoitusta käytössä 150 000 euroa toiminnan järjestämiseen. Toiminnassa ovat mukana kaikki Porvoon peruskoulut.

 – Tänä syksynä harrastukset ovat kiinnostaneet niin lapsia kuin nuoria. Monet ryhmät ovat syksylle jo täysiä, mikä on hieno asia, kertoo projektikoordinaattori Pia Angeria. Valtakunnallisesti erityisesti yläkouluikäisiä nuoria on nimittäin ollut haastavaa saada mukaan, vaikka harrastukset ovat maksuttomia ja helposti tavoitettavissa.

Osassa ryhmistä on kuitenkin vielä hyvin tilaa. Mukaan voi tulla myös kesken kauden.

Kulttuurihyvinvointi kasvun tukena

Uusia kokeiluja Porvoossa on tänä lukuvuonna niin sanotut LUOVA-ryhmät. Niissä hyödynnetään esimerkiksi kuvataiteen ja teatterin luovia menetelmiä sellaisten taitojen harjoitteluun, joita lapsi tarvitsee kohdatessaan haasteita elämän eri osa-alueilla. Haasteita voivat olla esimerkiksi ryhmässä toimiminen, oman toiminnan ohjaus tai itsesäätely.

Toiminnan suunnittelee luovan alan osaaja, jolla on myös sosiaalisten haasteiden tietotaitoa. Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana koulun oma koulukuraattori, joka voi tarvittaessa jatkaa esiin nousevien asioiden työstöä.

Toiminta on osa koulujen ennaltaehkäisevää työtä, jossa kokeillaan kulttuurihyvinvoinnin hyödyntämistä koulun kontekstissa. Kokeilun pilottiryhmät ovat aloittanut elokuussa Kevätkummun koululla ja Keskuskoululla. Peipon koulu tulee mukaan kokeiluun syysloman jälkeen. Toimintaa kehitetään kokeilujen pohjalta.

Harrastuksiin halutaan mukaan lapset ja nuoret, jotka eivät vielä harrasta

Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen kuuluu olennaisesti myös niin sanotun etsivän harrastustoiminnan edistäminen. Sen avulla halutaan tavoittaa ja tarjota mahdollisuuksia harrastaa myös niille lapsille ja nuorille, joilla ei ole aiempaa harrastusta tai harrastaminen on jostakin syystä haastavaa. Tämä on erityinen hankkeen kehittämisalue myös Porvoossa tänä lukuvuonna. Etsivään harrastustoimintaan kuuluvat myös pienluokille tarjottavat harrastuskokeilut lukuvuoden aikana.

Lisää harrastusohjaajia tarvitaan

Kaikkiaan tälle vuodelle on mitoitettu 90 harrastusryhmää per viikko, joista on toteutunut noin 60. Lisää harrastusohjaajia, erityisesti ruotsin kieltä taitavia, kaivataan vielä mukaan. Alaluokkien osalta tunnit ovat pääsääntöisesti kouluilla kello 13–17 välillä, koulupäivien pituudesta ja tilojen varaustilanteesta riippuen.

Jos olet kiinnostunut toimimaan harrastusohjaajana, olethan yhteydessä projektikoordinaattori Pia Angeriaan: