Siirry sisältöön

Meritulliin suunnitellaan uutta asuinrakentamista keskustan palvelujen läheisyyteen

Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelu on vuoden 2022 aikana työstänyt Meritullin alueelle uutta asemakaavaa.

Meritulli

Keskustan empirekaupungin eteläpuolelle Suistokentän sekä Suistohallin alueelle sijoittuvalle kaava-alueelle suunnitellaan uutta energiatehokasta ja hiilineutraalia asuinaluetta sekä muita toimintoja. Uusi alue sijoittuu ruutukaava-alueen reunalle ja sen uudet asukkaat voivatkin hyödyntää arjessaan Porvoon keskustan laajaa julkista ja kaupallista palvelutarjontaa.

Asemakaava nähtävillä ja asukaskysely käynnissä

Meritullin asemakaavaluonnos tuli nähtäville 7.12.2022 ja se on nähtävillä aina tulevan tammikuun 20. päivään asti. Nähtävillä olevan aineiston kommentoinnin lisäksi porvoolaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä Meritullin alueesta ja sitä koskevista suunnitelmista osallistumalla kaupungin verkkosivuilta löytyvään asukaskyselyyn. Kysely on avoinna nähtävillä olo ajan loppuun, eli 20.1.2023 asti.

Suunnittelijoilla on tarjolla kaksi erilaista ratkaisua

Asemakaavan muutoksella Meritullin alueelle on suunniteltu merkittävä määrää uutta asuin- ja liikerakentamista. Alueelle on valmisteltu kaksi toteutusvaihtoehtoa. Väljemmässä vaihtoehdossa uutta asuin- ja liikerakentamisen rakennusoikeutta kaava-alueelle mahdollistetaan 13 820 k-m2 ja tehokkaammassa vaihtoehdossa 17 500 k-m2. Asukas määrinä tehokkaampi vaihtoehto mahdollistaisi noin 350 asukasta ja väljempi vaihtoehto noin 250 asukasta.

– Kaavaratkaisuista väljemmässä on suunniteltu kaava-alueen pohjoisimpaan kortteliin kytkettyjä pientaloja, ns. townhouse-taloja, Meritullinkadun varrelle. Saman tontin länsiosaa sijoittuisi myös polveileva lamellitalo. Tehokkaammassa kaavaratkaisussa pohjoisempi kortteli ei muodostuisi townhouse-taloista vaan pistekerrostaloista. Korttelin kruunu olisi kuitenkin molemmissa vaihtoehdoissa rakennusten keskelle rajautuva vehreä korttelipiha, kertoo kaavoitusarkkitehti Emilia Saatsi.

Kaavamuutos mahdollistaa suunnittelualueelle uuden päiväkodin Pellingintien varteen. Lisäksi suunnitelmat mahdollistavat myös uuden pallokentän, joka korvaisi nykyisiä liikuntakenttiä ja se sijoittuisi purettavan Suistohallin kohdalle.

Kaavahankkeesta järjestetään asukastilaisuus 14.12.2022

Asemakaavaluonnoksen vaihtoehtoja esitellään kaikille kiinnostuneille avoimessa tilaisuudessa keskiviikkona 14.12.2022 klo 18.00–19.30 Lyceiparkens skola -koulun ruokasalissa osoitteessa Piispankatu 3–7. Tervetuloa!

Samat aineistot ovat nähtävillä myös Palvelupiste Kompassissa (Rihmatori B, 06100 Porvoo)