Siirry sisältöön

Muutosten ja poikkeusten vuosi näkyy sivistystoimessa – vuoden 2022 talousarvioesitystä käsitellään sivistyslautakunnassa tulevana torstaina

Sivistyslautakunta käsittelee toimialan vuoden 2022 talousarvioesitystä 7. lokakuuta. Sivistystoimen talousarvioesitys on noin 134 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin annettu kehys.

Sivistyslautakunta käsittelee toimialan vuoden 2022 talousarvioesitystä 7. lokakuuta. Sivistystoimen talousarvioesitys on noin 134 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin annettu kehys.

– Sivistystoimi on muutosten ja poikkeusten edessä vuonna 2022. Eletään koronan jälkeistä aikaa, mikä haastaa kaikkien hyvinvointia. Useat lakimuutokset ja uudistukset pakottavat sivistystoimea tekemään tuottavuuspanostuksia, jotta tulevista vuosista selvittäisiin. Toisaalta uudistukset ovat mahdollisuus uudistaa toimintakulttuuria ja ponnistaa tulevaisuuteen myös myönteisin merkein, ennakoi sivistysjohtaja Sari Gustafsson.  

Lapsimäärät tulevat laskemaan 

Väestöennusteiden mukaan viiden vuoden päästä lasten määrä laskee usealla sadalla. Tällä hetkellä yläkouluissa on ollut pientä kasvua, mutta se tulee laskemaan. Nyt pienenevät lapsimäärät näkyvät jo syntyneissä ikäluokissa. Uuden palveluverkon ennakointimallin avulla pyritään ratkomaan tämän ilmiön haasteita. Tulevina vuosina laskeva lapsimäärä tarkoittaa suurta vajetta sivistystoimen valtionosuuksissa.

Toiminnallisia muutoksia tiedossa

 Vuoden 2022 talousarvioon vaikuttavat vahvasti toiminnalliset muutokset, joista osa perustuu uudistuneeseen lainsäädäntöön:  

  • Oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuvat henkilöstölisäykset sekä opiskelijoiden opiskelutarvikkeet ja lisääntyvät leasingvuokrat 
  • Varhaiskasvatuksen maksulain muutos – asiakasmaksutuottojen väheneminen 
  • Palvelusetelikustannusten kasvaminen 
  • Koronasta aiheutuneet tuen tarpeet, lisähenkilöstöä tarpeeseen vastaamiseen ja Oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelman toimenpiteet 
  • Uusien kiinteistöjen käyttöönotto ja niistä johtuvat sisäisten vuokrien korotukset 
  • Avustusten ja hankkeiden omavastuuosuudet noin 5-20 prosenttia
  • Kestävän talouden ohjelman henkilöstövähennysten viivästyminen 
  • Konsernin sisäisten tukipalveluiden hintojen korotukset 

–  Oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisuus vaikuttaa myös henkilöstöresursseja lisäävästi. Pelkillä tietokonehankinnoilla ei nuorisoa ole mahdollista ohjata ja tukea, vaan tarvitaan ohjaushenkilöstöä. Valtion rahoitus ei tässä kohtaa kentän tarpeita, jatkaa Gustafsson.   

Toimialalle voimaa hankkeilla ja työhyvinvointiin panoksia

Projektisalkun koko eli avustusrahoituksella mahdollistettavien projektien kokonaisbudjetti sivistystoimessa on noin 5,7 miljoonaa euroa, mikä on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samaa kokoluokkaa. Osittain tätä projektirahoitusta käytetään koronan vaikutuksia korjaavan Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelman toimeenpanoon.

– Laaja projektisalkku on mahdollisuus, mutta sen toteutukseen tarvitaan omavastuuosuuksia, jotta sen ulkoisia tukirahoituksia voidaan saada. Hankkeiden ja avustusten kautta projektihenkilöstö tulee olemaan vuonna 2022 noin 105 henkilötyövuoden verran. Projektirahat ovat korvamerkittyjä ja velvoittavia ja niistä ohjataan paljon sivistystoimen perustehtävien hoitamiseen kehittämistyön lisäksi, Gustafsson huomioi. 

– Henkilöstön työhyvinvointia tulee tukea pitkän koronarupeaman jälkeen. Aikuisten jaksaminen on tärkeää, jotta he jaksavat hoitaa työtään lasten ja nuorten parissa. Tässä hetkessä, kun korona on väistymässä, voidaan jo aloittaa lähityötä ja se tulisi tehdä nyt uudella lailla, korostaa Gustafsson.

Talousarviokehys ylittyy toiminnallisten muutosten takia

Sivistystoimen toimintakulut vuodelle 2022 ovat kehyksen mukaan 130,8 miljoonaa euroa mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Laaditun talousarvioesityksen menot ovat noin 134 miljoonaa euroa, eli esitys ylittää kehyksen noin 3,2 miljoonalla eurolla.  Kestävän talouden ohjelman mukaan henkilöstösäästöt toteutetaan rekrytointien harkitun rajoittamisen kautta useamman vuoden aikana ja tätä työtä jatketaan edelleen, jotta tavoitteeseen päästään. Sivistystoimen tuottojen talousarvioesitys on yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa, joka on noin 1,2 miljoonaa euroa yli kehyksen, mikä pääosin perustuu tuleviin ulkoisiin hanke- ja avustusrahoituksiin. Tuottoja lisää myös se, että vuosi 2022 ollaan jo todennäköisesti koronan jälkeisessä normaalimmassa ajassa, jolloin maksullinen palvelutoiminta viriää ja maksutuotot kasvavat lähemmäs normaalitasoa ennen koronaa.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta 

Sivistystoimen vuoden 2022 talousarvioesitys on laadittu Porvoon kaupungin linjausten ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti, vaikkakin annetussa raamissa ei ole toiminnallisten muutosten takia kyetty pysymään.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet annettu talousarviokehys ja vuoden 2021 talousarvio. Talousarviokirjaan on koottu toimialan palvelualueiden: johdon/hallinnon, suomenkielisten ja ruotsikielisten koulutuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talousarvioasiat.  

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 7.10.2021 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion ja veroprosentit marraskuussa.