Siirry sisältöön

Näsin ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen pääreitin rakennustyöt valmistumassa

Näsin ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen pääreitti on valmistumassa. Maistraatinkadun osalta töiden valmistuminen tapahtuu viikolla 49. Pienempiä viimeistelytöitä ja liikennemerkkien asennusta tehdään vielä tämänkin jälkeen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Liikennevalo-opastimet Maistraatinkadun, Maunu Eerikinpojankadun ja Näse-Jutten kadun risteykseen asennetaan ja otetaan käyttöön, kun tarvittavat materiaalit saapuvat toimittajalta.
Pyöräliikenteen pääreitti on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtionavustusta saanut kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä selkiyttää järjestelyitä erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan.
Hanke pitää sisällään:

  • Erotellun jalankulku- ja pyörätien Tolkkistentien ja Maistraatinkadun välillä
  • Maistraatinkadun saneeraus ja muuttaminen pyöräkaduksi
  • Maistraatinkatu – Maunu Eerikinpojankatu – Näse-Jutten katu -risteyksen liikennevalo-ohjaus
  • Näse-Jutten kadun muuttaminen pyöräkaduksi
  • Erotellun jalankulku- ja pyörätien Näse-Jutten kadun ja August Eklöfin puiston välillä

Seurantaa ja käyttäjäkokemuksia järjestelyiden toimivuudesta tullaan keräämään kevään ja kesän 2023 aikana.


Pyöräkadulla autot sovittavat nopeutensa pyöräliikenteen mukaan

Pyöräkatu on uuden tieliikennelain mukainen katutyyppi, jossa ajoneuvo- ja polkupyöräliikenne sijoittuvat ajoradalle. Autojen ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen on sovitettava nopeutensa pyöräliikenteen mukaan ja pyöräilijöille on annettava esteetön kulku.
Pyöräkadun alkamisesta ja päättymisestä osoitetaan liikennemerkein. Merkki pitää sisällään pysäköintikiellon pyöräkadulla eikä pysäköintikieltoa osoiteta erillisellä liikennemerkillä. Pysäköidä saa erikseen merkityille pysäköintipaikoille.
Jalankulku sijoittuu jalkakäytäville.
– Jalkakäytävällä saa pyöräillä vain alle 12-vuotiaat. Järjestelyn selkeyttämiseksi jalkakäytävät merkitään erikseen liikennemerkein, suunnitteluinsinööri Antero Eskelinen muistuttaa.


Pitkän käännöksen alue


Liikennevalo-ohjatussa risteyksessä Maistraatinkadulla ja Näse-Jutten kadulla kokeillaan uutta pyöräilijöille tarkoitettua tiemerkintätapaa ”pitkän käännöksen alue”.
Pitkän käännöksen alue mahdollistaa pyöräilijälle suoraviivaisen käännöksen Maunu Eerikinpojankadun yli, kun pyöräilijä saapuu risteykseen Maunu Eerikinpojankadun etelä-pohjoissuuntaisia pyöräteitä pitkin.
– Pyöräilijää varten maalataan odotustasku, johon pyöräilijä voi jäädä odottamaan kadun ylittämisen mahdollistavaa liikennevalon vaihtumista vihreäksi, Eskelinen kertoo.
Odotustaskun tunnistaa katkoviivoista, pyöräilijäsymbolista sekä kääntymistä osoittavasta nuolesta.

Liikennevalot on ohjelmoitu tunnistamaan odotustaskussa oleva pyöräilijä.
– Tällaista merkintätapaa on haluttu kokeilla, koska se selkeyttää kääntyvän pyöräilijän reittiä ja suojateillä pyöräilyä halutaan vähentää. Myös autoilijan on helpompi ennakoida pyöräilijän liikkeitä risteysalueella, Eskelinen toteaa.
Vaihtoehtoisesti Maunu Eerikinpojankadun ylittäminen on edelleen mahdollista myös suojateitä pitkin.
Maistraatinkadun tai Näse-Jutten kadun suunnasta risteykseen saapuva pyöräilijä noudattaa muiden ajoneuvojen tapaan liikennevaloja ja liikennevalojen pysäytysviivaa.