Siirry sisältöön

Nesteentien liittymän rakennushanke uudestaan suunnitteluun

Kilpilahden uuden yritysalueen rakennustyöt toteutettiin vuosina 2021–2023 ja niiden yhteydessä oli myös tarkoitus rakentaa Nesteentielle kokonaan uusi pohjoinen liittymä. Tietyöt jäivät kuitenkin kesken haasteellisten maaperäolosuhteiden ilmettyä. Töille suunnitellaan nyt uutta rakennusurakkaa.

Porvoon kaupungin tunnus.

Nesteentieltä Nybyntielle on tarkoitus rakentaa uusi liittymä kanavointeineen ja kääntymiskaistoineen parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta yritysalueen pohjoisosassa. Työt keskeytyivät vuoden 2022 lopussa erittäin haasteellisten maaperäolosuhteiden ja paikkaansa pitämättömien lähtötietojen takia.

Liittymäaluetta on tämän jälkeen tarkasteltu uudestaan vaihtoehtoisten rakennustapojen kannalta. Tarkastelu on myös vaatinut laajoja maaperätutkimuksia ja maa- ja kallionperäistä suunnittelua. Maaperän heikosta kantavuudesta ja työteknisistä syistä johtuen todettiin, että liittymän alue tulisi perustaa porapaalujen ja paalulaatan varaan alkuperäisen massanvaihdon ja lujiterakenteiden sijasta.

Tarkastelun jälkeen todettiin myös, että liittymäalueen rakentaminen Kilpilahden yritysalueen kokonaisurakassa ei ollut mahdollista hankintalain puitteissa.

– Uudelleensuunnittelu on käynnissä, jonka jälkeen pääsemme etenemään rakentamisen kanssa. Liittymän valmiiksi saaminen vaatii meiltä uuden rakennusurakan kilpailuttamista, toteaa tuotantopäällikkö Matias Pietilä.

Uuden rakennusurakan suunnitelmat valmistuvat alkusyksystä. Nesteentien liittymän valmistuminen määräytyy rakennushankkeen kilpailutuksen myötä, vuoden 2024 aikana.

Nesteentiellä on edelleen työnaikaiset liikennejärjestelyt. Myös tulevien töiden ajan on käytössä vähintään yksi kaista molempiin suuntiin. Kevyelle liikenteelle järjestetään esteetön kulku työmaa-alueen ohitse.