Hoppa till innehåll

Planeringen av byggprojektet Nestevägens anslutning börjar igen

Det nya företagsområdet i Sköldvik byggdes 2021–2023. I samband med projektet var avsikten också att bygga en ny nordlig anslutning till Nestevägen. Vägarbetet blev dock på hälft när man upptäckte att jordmånen försvårade arbetet. Nu planerar man ett nytt byggprojekt för att slutföra arbetet.

Porvoon kaupungin tunnus.

Avsikten är att bygga en ny anslutning från Nestevägen till Nybyvägen med kanaliseringar och körfält för avsvängande trafik, så att trafiken blir smidigare och säkrare på företagsområdets norra sida. Arbetet avbröts i slutet av 2022 på grund av utmaningar med jordmånen och felaktiga ingångsdata.

Därefter har man granskat området med tanke på alternativa byggsätt. Granskningarna har också krävt ingående jordmånsundersökningar och planering gällande jordmånen och berggrunden. På grund av jordmånens svaga bärighet och arbetstekniska skäl måste anslutningsområdet grundas med borrade pålar och pålplattor, i stället för att byta jordmassorna och använda förstärkningar.

Granskningen visade också att det inte var möjligt att bygga anslutningsområdet i samband med byggandet av Sköldvikens företagsområde, inom ramen av upphandlingslagen.

– Planeringen är på gång. Därefter kan vi påbörja byggandet. För att få anslutningen färdig behövs en ny konkurrensutsättning för byggarbetet, konstaterar produktionschef Matias Pietilä.

Planerna för det nya byggprojektet blir färdiga i början av hösten. Tidpunkten för när Nestevägens anslutning blir färdig bestäms i samband med konkurrensutsättningen, år 2024.

Trafikregleringarna under arbetet fortsätter på Nestevägen. Också under det kommande arbetet kan minst ett körfält mot båda riktningar användas. För gång- och cykeltrafiken ordnas en tillgänglig passage förbi byggarbetsplatsen.