Siirry sisältöön

Norike-Epoon alueella laajennetaan paineviemäriverkostoa sekä parannetaan olemassa olevaa vesijohtoverkostoa

Noriken ja Epoon alueen paineviemäriverkosto laajenee noin reilun kilometrin verran Epoontien risteyksestä Ylikentietä pitkin vedenottamolle päin. Viemäriverkostoa laajentamalla saadaan jätevedet viemäröityä keskitetysti pohjavesialueella vedenottamon läheisyydessä. Viemäröinnin avulla vedenottamon läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt voivat luopua kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä, ja tällä tavoin varmistetaan talousveden laatua.

Noriken päävedenottamon vesi jaetaan pääsääntöisesti Norike, Epoo, Tirmo, Gäddrag, Pellinki, Seitlax, Fagersta, Vålax, Grännäs alueille. Noriken vedenottamon jakelualueella on myös kolme osuuskuntaa. Normaalivuonna vedenottamolta pumpataan vettä verkostoon noin reilu 100 000m3 verran.

Laajennuksen yhteydessä myös vanha vesijohto, joka ei täytä paineluokkamääräyksiä vaihdetaan uuteen. Vanha vesijohto on suunniteltu kestävän 6baaria, kun nykystandardin mukaan vesijohdon täytyy kestää vähintään 10 baaria painetta.

Verkoston rakennustyö on tällä hetkellä käynnissä ja on määrä valmistua lokakuun lopussa tai marraskuun alkupuoliskolla.