Hoppa till innehåll

Tryckavloppsnätet utvidgas på Norike-Ebbo området, också vattenledningen saneras tillika

Tryckavloppet utvidgas vid Norike-Ebbo området med en rejäl kilometer. Nätet byggs vidare från Ebbo-Ylikevägens korsning längs Ylikevägen mot vattentaget. Genom att utvidga avloppet har man möjlighet att centraliserat leda avloppsvatten från grundvattenområdet nära vattentaget. Fastigheterna nära vattentaget kan byta ut sina fastighetsenliga avloppsbehandlingssystem. På detta vis säkrar vi hushållsvattnets kvalitet.

Vattnet från Norike huvudvattentag delas huvudsakligen på områden i Norike, Ebbo, Tirmo, Gäddrag, Pellinge, Seitlax, Fagersta, Vålax och Grännäs. På Norike vattentagets distributionsområde finns också tre vattenandelslag. Under ett normalt år pumpas det rejält 100 000m3 vatten till nätet från vattentaget.

Vid utvidgningen saneras också gamla vattenledningen som inte mera uppfyller tryckklassbestämmelser. Nuvarande gamla vattenledningen är planerad att hålla 6bar. Enligt nuvarande standard bör vattenledningarna hålla minst 10bar tryck.

Byggnadsarbetet är för tillfället i gång och det är beräknat att vara klart i slutet av oktober eller i början av november.