Siirry sisältöön

Osavuosiraportti 1/2023: Uusi kaupunkiorganisaatio aloittanut toimintansa suunnitellusti

Uusi kaupunkiorganisaatio on aloittanut toimintansa suunnitellusti ja pääosin talousarvion mukaisesti, ilmenee juuri valmistuneesta vuoden 2023 ensimmäisestä osavuosiraportista.

Ilmakuva Rihkamatorista.

Kaupungin toimintamenot tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 52,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 23,0 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-maaliskuulta olivat noin 28,0 miljoonaa euroa, elinvoiman toimialan noin 8,0 miljoonaa euroa, kaupunkikehityksen noin 5,5 miljoonaa euroa ja konsernipalveluiden noin 10,7 miljoonaa euroa.

– Kaupungin uusien toimialojen menokehitys oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla melko yhtenäistä ja talousarvion mukaista. Uusi kaupunkiorganisaatio onkin aloittanut toimintansa suunnitellusti ja odotetusti hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 35,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 30,3 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen, eli 12,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

– Kaupunki on saanut alkuvuodesta kertaluonteisia verotuloja vanhoilta verovuosilta, joten verotulot painottuvat alkuvuoteen. Kaupungin toimintamenot tulevat kuitenkin painottuman vuoden toiselle puoliskolle, koska kunta-alan palkankorotukset tulevat voimaan 1.6.2023 lähtien, jatkaa Ujula.

Kaupungin lainakanta oli maaliskuun lopussa noin 84,4 miljoonaa euroa, kun lainakanta viime vuoden lopussa oli 86,9 miljoonaa euroa.

Kasvun ja oppimisen toimialalle merkittävät panostukset

Kasvun ja oppimisen toimialalla on panostettu erityisesti lukutaidon edistämiseen, kiusaamisen ehkäisemisen koordinointiin ja kehittämiseen sekä johtamisjärjestelmien ja resurssien jaon kehittämiseen.

Kasvun ja oppimisen toimiala on suurin toimiala uudessa kaupunkiorganisaatiossa. Toimialan talousarviomäärärahat koko vuodelle ovat noin 121,2 miljoonaa euroa, eli noin 54 prosenttia koko kaupungin budjetista.

Kaupungin panostus kouluihin on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Koulujen talousarviomäärärahat yhteensä ovat vuoden 2023 talousarviossa noin 76,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 9,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vielä vuonna 2018 koulujen toimintamenot yhteensä olivat noin 61,9 miljoonaa euroa, eli viidessä vuodessa menot ovat kasvaneet lähes 24 prosenttia. 

– Porvoo panostaa merkittävästi kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Digitaalisten materiaalien käyttöönottoa oppimisessa on lisätty niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa, ja esimerkiksi kaikille yläkoulun seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaille on hankittu käyttöön omat tietokoneet. Samalla muita perinteisiä materiaaleja on ollut mahdollista harkinnanvaraisesti vähentää, mutta näitäkin oppimateriaaleja hankitaan riittävästi, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Useat koulu- ja päiväkoti-investoinnit ovat edistyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suunnittelua on edistetty Huhtisen ja Eestinmäen päiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen osalta. Bjurbölen päiväkodin urakoitsijavalinta on tulossa päätöksentekoon ja Albert Edelfeltin koulun pihan peruskorjausurakoitsija on valittu.

Kaupunkistrategian kärkihankkeet edistyneet ensimmäisellä neljänneksellä

Tonttituotannon edellytyksiä on turvattu kaupungin uusilla maahankinnoilla sekä kohtuuhintaisen asumisen sekä yhtiömuotoisten tonttien riittävällä tarjonnalla. Puistokatu-kärkihanketta edistettiin mm. itäisen osan yleissuunnitelmalla, asemakaavaehdotuksen valmistelulla sekä Puistokadun taideohjelmasta järjestetyllä seminaarilla.

– Näyttää siltä, että talousarvion 2023 väestönkasvua mahdollistavat sitovat tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti, tiivistää kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren.

– Myös Porvoon joukkoliikennehanketta edistettiin osallistamalla kuntalaisia ja valmistelemalla kyselyä paikallisliikenteeseen liittyvien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen, Mollgren jatkaa.

Kokonniemen alueen kehittämisen suunnittelu edistyi. Hankkeen edistämisestä ja hankesuunnitelmista vastaava kaupungin omistama Kokonniemen liikuntakeskus Oy on luonnostellut Kokonniemen alueen kehittämisen jatkotoimenpiteitä kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

– Kaupungille vuonna 2025 siirtyvien TE-palveluiden toteuttamista valmisteltiin ja tehtiin muun muassa aiesopimukset yhteistyöstä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Kaupunkielämän sykettä sekä vuoropuhelua kaupunkilaisten ja yritysten kanssa

Aitoa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta edistävää osallistuvaa budjetointia valmisteltiin, ja tähtäimenä on toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuoden 2023 aikana.

Yritysten toimintaedellytyksiä ja kaupungin tiiviimpää yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa kehitettiin uuden Business Porvoo -toimintamallin kehittämisellä ja lanseeraamisella. Mallia ja sen verkkosivustoa jatkokehitetään edelleen yhteistyössä. Matkailuvuosi päästiin aloittamaan ilman koronarajoituksia ja tammi-helmikuun rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.