Siirry sisältöön

Paikallisesti neuvotellut palkantarkistukset kohdennettiin erityisesti pienimpiin palkkoihin

Kunta-alan sopimusten mukaisesti tänä vuonna korotetaan palkkoja poikkeuksellisen paljon. Korotukset tehdään touko-kesäkuussa.

Porvoon kehäsymboli.


Yleiskorotukset korottavat Porvoon kaupungin kuukausittain maksamia palkkoja lähes 150 000 eurolla ja paikalliset erät yli 110 000 eurolla. Touko-kesäkuun palkankorotukset lisäävät kaupungin menoja kuukausitasolla noin 260 000 eurolla ja vuositasolla yli 3,2 miljoonaa euroa.

Korotukset vaihtelevat sopimuksittain. Esimerkiksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) yleiskorotus on 2,27 prosenttia ja paikalliset erät 1,77 prosenttia, joten korotuksia tulee yhteensä yli neljä prosenttia. Yleiskorotukset koskevat kaikkia, kun taas paikalliset erät koskevat vain osaa palkansaajista.

– Palkkaneuvotteluissa oli tavoitteena korottaa erityisesti pienimpiä tehtäväkohtaisia palkkoja ja edelleen parantaa henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Neuvotteluiden yhteydessä uudistettiin myös palkkausjärjestelmiä, kertoo henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen. Neuvotteluiden yhteydessä tehtävänkuvia päivitettiin ja epätarkoituksenmukaisia palkkaeroja tasattiin.

Opetushenkilöstön (OVTES) osalta paikalliset erät käytetään vaativimpien perusopetus- ja lukiokoulutuksen opettajaryhmien palkkojen korotukseen saatavuuden ja pitovoiman lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksessa parannetaan edelleen palkkojen kilpailukykyä korottamalla pätevien lastenhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaisia palkkoja. Vaadittavan tutkinnon suorittaneiden lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan vähintään 50 eurolla.

1.6.2024 alkaen 10 vuoden työkokemuksen omaavalle sekä vaadittavan tutkinnon suorittaneelle lastenhoitajalle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa ja työkokemuslisää yhteensä 2691,91 euroa, varhaiskasvatuksen opettajalle 3 193,43 euroa ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle 3 616,64 euroa.

Teknisen alan henkilöstöllä korotus kohdennetaan erityisesti alimpaan palkkaryhmään eli ammattitehtäviin, joihin kuuluvat muun muassa kiinteistönhoitajat, kuljettajat, liikuntapaikkojen hoitajat ja asentajat. Heidän tehtäväkohtaisia palkkojaan korotetaan pääsääntöisesti vähintään 50 eurolla yleiskorotuksen lisäksi.

Runsas kolmannes paikallisesti neuvoteltavista palkankorotuksista KVTES:in alalla tehtiin tällä kertaa henkilökohtaisiin lisiin, Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluissa jopa kaksi kolmasosaa.

– Tämän vuoden neuvotteluissa on pyritty huolehtimaan siitä, että yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuisi aiempaa paremmin ja tasapuolisemmin. Henkilökohtaisilla lisillä huomioidaan hyvää työpanosta kaikissa ammattiryhmissä, toteaa Kalliosaari.

Kunta-alan palkkojen kehittämisohjelma jatkuu edelleen, joten tulevinakin vuosina on luvassa ainakin pieniä paikallisesti neuvoteltavia eriä mahdollisten yleiskorotusten lisäksi.