Hoppa till innehåll

Lokalt förhandlade lönejusteringar riktades särskilt till lägre löner

Enligt kommunsektorns avtal höjs lönerna i år exceptionellt mycket. Höjningarna görs i maj-juni.

Porvoon kehäsymboli.

De allmänna förhöjningarna höjer lönerna som Borgå stad betalar månatligen med nästan 150 000 euro och de lokala potterna med över 110 000 euro. Lönehöjningarna i maj-juni ökar stadens utgifter med cirka 260 000 euro på månadsnivån och med över 3,2 miljoner euro på årsnivån.

Förhöjningarna varierar enligt avtal. T.ex. den allmänna förhöjningen för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är 2,27 procent och de lokala potterna 1,77 procent, så förhöjningarna blir sammanlagt över fyra procent. De allmänna förhöjningarna gäller alla, de lokala potterna däremot endast en del av löntagarna.

– Målet med löneförhandlingarna var att höja särskilt lägre uppgiftsrelaterade löner och vidare förbättra tillgången till personal, kvaliteten på arbetslivet och gott resultat i serviceproduktionen. Också lönesystem förnyades i samband med förhandlingarna, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Den uppgiftsrelaterade lönen baserar sig på arbetets svårighetsgrad. I samband med avtalen uppdaterades uppgiftsbeskrivningar och oändamålsenliga löneskillnader jämnades ut.

När det gäller undervisningspersonal (UKTA) används de lokala potterna till en förhöjning av lönerna för mer krävande lärargrupper inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för att öka tillgänglighet och hållkraften.

Inom småbarnspedagogik förbättras lönernas konkurrenskraft vidare genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna för behöriga lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. Den uppgiftsrelaterade lönen för barnskötare och familjedagvårdare som avlagt den förutsatta examen höjs med minst 50 euro.

Fr.o.m. 1.6.2024 kommer en barnskötare med 10 års arbetserfarenhet och som avlagt den förutsatta examen att betalas uppgiftsrelaterad lön och arbetserfarenhetstillägg sammanlagt 2691,91 euro, en lärare inom småbarnspedagogiken 3 193,43 euro och en speciallärare inom förskolepedagogiken 3 616,64 euro.

För personalen inom den tekniska branschen riktas höjningen särskilt till den lägsta lönegruppen, med andra ord arbetsuppgifter såsom t.ex. fastighetsskötare, chaufför, idrottsplatsskötare och montör. Deras uppgiftsrelaterade löner höjs huvudsakligen med minst 50 euro förutom den allmänna förhöjningen.
En dryg tredjedel av de lokalt förhandlade lönehöjningarna inom AKTA gjordes denna gång för personliga tillägg, inom Affärsverket Borgå kost- och städtjänster även två tredjedelar.

– Man har i årets förhandlingar strävat efter att se till att man allt bättre och jämlikare belönar individer för deras goda arbetsprestationer. Med hjälp av de personliga tilläggen tar man i beaktan en god arbetsprestation inom alla yrkesgrupper, säger Kalliosaari.

Utvecklingsprogrammet för kommunsektorns löner fortsätter fortfarande, så det finns att vänta åtminstone små lokalt förhandlade potter förutom de eventuella allmänna förhöjningarna.