Siirry sisältöön

Pakolaisen polku tarjoaa kahdeksasluokkalaisille yhdenvertaisuuskasvatusta ja tietoja pakolaisuuden taustoista

Lokakuun alussa, 11.–14.10. järjestetään kaikille Porvoon kahdeksasluokkalaisille yhdenvertaisuustapahtuma WSOY-talossa ja nuorisotila Zentrassa.

Lokakuun alussa, 11.–14.10. järjestetään kaikille Porvoon kahdeksasluokkalaisille yhdenvertaisuustapahtuma WSOY-talossa ja nuorisotila Zentrassa.

Vuosittain järjestettävä, Porvoon kaupungin nuoriso- ja koulutuspalveluiden, kansalaisopiston, maahanmuuttajapalveluiden, Careerian, sekä Porvoon suomen- ja ruotsinkielisten seurakuntien yhteistyössä toteuttama tapahtuma tunnetaan nimellä Pakolaisen polku.

Pakolaisen polussa oppilaat tutustuvat pakolaisilmiön taustoihin ja pääsevät keskustelemaan sekä tarkentamaan tietämystään pakolaisuuteen liittyvissä asioissa. Tapahtumaa on toteutettu Porvoossa vuosikymmenien ajan.

 – Aihe on jälleen ajankohtainen maailman vaikean pakolaistilanteen vuoksi. Syrjintä ja vihapuhe ovat ilmiöitä, joita nuoret kohtaavat arjessaan, ja sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu on usein olettamuksiin perustuvaa, toteaa Mila Eriksson Porvoon kaupungin nuorisopalveluista.

 – Julkisessa keskustelussa aiheeseen liittyy paljon huhuja, ja pyrimmekin tuomaan esiin faktatietoa maahanmuutosta, pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista. Pakolaisuuden lisäksi nuorten kanssa pohditaan miten ennakkoluulot vaikuttavat meidän jokaisen arkeen, kertoo Mila Eriksson.

Kaksi eri tarinaa pakolaisuudesta

Pakolaisen polussa oppilaat kuulevat kaksi erilaista pakolaistarinaa. Tarinoita esittävät Porvoon kansalaisopiston suomen kieltä opiskelevien ryhmä. Oppaina matkalla toimivat Careerian matkailualan opiskelijat.

Tapahtuma on kestoltaan noin tunnin mittainen. Polun lopulla on keskusteleva osuus, jossa syvennytään pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta seurakuntien ja nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa.

 – Yhdenvertaisuuskasvatuksen tavoitteena on käsitellä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja sekä edistää ihmisten välistä kunnioitusta ja turvallisen ilmapiirin rakentumista, kertoo kansalaisopiston opiskelijaryhmän opettaja Tarja Hiltunen.

– Pakolaisen polku on vaikuttava kokemus niin tarinat kirjoittaneille suomen kielen opiskelijoille kuin vieraileville kahdeksasluokkalaisille. Näyttelijän rooleissa toimivat suomen kielen opiskelijat saavat projektista rohkeutta, ja heidän vuorovaikutustaitonsa ja itseluottamuksensa kasvavat. Kahdeksasluokkalaiset pääsevät puolestaan osaksi näytelmää, jossa kuulevat omasta arjestaan poikkeavia elämäntarinoita, jatkaa Tarja Hiltunen.

Tapahtuman toteutuksessa korostuu terveysturvallisuuden huomioiminen. Tapahtumaan tullaan oman luokan oppilaiden ja aikuisen kanssa ja näytelmällisen osuuden ajan osallistujat istuvat nuorisotila Zentrassa ennalta määritellyille istumapaikoille. Tapahtumaan osallistuvat käyttävät kasvosuojaimia.