Gå till innehåll

Flyktingens stig erbjuder åttondeklassister jämlikhetsfostran och information om bakgrunden till flyktingskap

I början av oktober, 11–14.10, arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i årskurs åtta i Borgå.

I början av oktober, 11–14.10, arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i årskurs åtta i Borgå.

Evenemanget, som arrangeras årligen i samarbete mellan Borgå stads ungdoms- och utbildningstjänster, medborgarinstitutet, invandrartjänsterna, Careeria samt finsk- och svenskspråkiga församlingarna i Borgå, kallas Flyktingens stig.

På Flyktingens stig bekantar eleverna sig med bakgrunder till flyktingskap och får diskutera samt förbättra sina kunskaper i frågor som gäller flyktingar. Evenemanget har arrangerats i Borgå i tiotals år.

 – Ämnet är igen aktuellt på grund av den svåra flyktingsituationen i världen. Diskriminering och hatretorik är företeelser som de unga möter i sin vardag, och den diskussion som förs på sociala medier baserar sig ofta på antaganden, konstaterar Mila Eriksson från Borgå stads ungdomstjänster. 

 – I den offentliga diskussionen om ämnet förekommer mycket rykten, och vi strävar därför efter att lyfta fram fakta om invandring, flyktingar och asylsökande. Tillsammans med ungdomarna funderar vi på hur det är att vara flykting, men dessutom på hur fördomar påverkar vardagen för oss alla, berättar Mila Eriksson.

Två olika berättelser om flyktingskap

På Flyktingens stig hör eleverna två olika flyktingberättelser. Berättelserna framförs av en grupp som studerar finska vid medborgainstitutet. Guider på resan är studerande inom turismbranschen i Careeria.

Evenemanget tar ungefär en timme. I slutet av stigen diskuteras olikheter och jämlikhet med anställda från församlingarna och ungdomstjänsterna.

 – Syftet med jämlikhetsfostran är att behandla teman i anslutning till jämlikhet och diskriminering och att främja ömsesidig respekt mellan människor och en trygg atmosfär, berättar Tarja Hiltunen som är lärare för gruppen vid medborgarinstitutet. 

– Flyktingens stig är en berörande erfarenhet både för de finskastuderande som skrivit berättelserna och för de åttondeklassister som deltar i evenemanget. De finskastuderande som är med som skådespelare får mod av projektet, och deras interaktionsförmåga och självförtroende ökar. Åttondeklassisterna å sin sida får delta i en föreställning där de hör levnadshistorier som avviker från deras egen vardag, fortsätter Tarja Hiltunen. 

Hälsosäkerheten beaktas vid evenemanget. Man kommer till evenemanget med den egna klassen och vuxna och under föreställningen sitter deltagarna på förutbestämda platser i ungdomslokalen Zentra. På evenemanget används munskydd.