Siirry sisältöön

Pakolaisen polku tarjoaa nuorille yhdenvertaisuuskasvatusta ja tietoja pakolaisuuden taustoista

Porvoon kahdeksasluokkalaisten yhdenvertaisuustapahtuma Pakolaisen polku järjestetään 10.–13. lokakuuta WSOY-talossa ja nuorisotila Zentrassa.

Pakolaisnainen.

Pakolaisen polussa oppilaat tutustuvat pakolaisilmiön taustoihin ja pääsevät keskustelemaan sekä tarkentamaan tietämystään pakolaisuuteen liittyvissä asioissa. Tapahtumaa on toteutettu Porvoossa pitkään ja erityisen ajankohtainen Euroopan pakolaistilanteen vuoksi.

– Tapahtuman kasvatuksellisena tavoitteena on käsitellä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja sekä lisätä ymmärrystä ihmisten kokemuksista. Pakolaisuus- teeman lisäksi nuorten kanssa pohditaan miten ennakkoluulot voivat vaikuttaa meidän jokaisen arjessa, kertoo Mila Eriksson nuorisopalveluista.

– Pyrimme keskustelemaan siitä, miten Porvoossa reagoidaan pakolaisasiaan ja miten itse kukin voi halutessaan auttaa maahan tulevia pakolaisia. Porvoossa eri toimialojen lisäksi vapaaehtoiset ovat tehneet arvokasta avustustyötä ukrainalaisten auttamiseksi.

– Pakolaisuuden lisäksi nuorten kanssa pohditaan miten ennakkoluulot vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja miten kohdata uusia oppilaita koulussa. Porvoolaisissa kouluissa on tällä hetkellä noin 30 ukrainalaista oppilasta, joten kosketuspinta pakolaisuuteen on hyvinkin läsnä, Eriksson jatkaa.

Jokavuotisen tapahtuman järjestävät yhteistyössä Porvoon kaupungin nuoriso- ja koulutuspalvelut, kansalaisopisto, maahanmuuttajapalvelut, Careerian, sekä Porvoon suomen- ja ruotsinkieliset seurakunnat.

Kaksi eri tarinaa pakolaisuudesta

Pakolaisen polussa oppilaat kuulevat kaksi erilaista pakolaistarinaa. Tarinoita esittävät Porvoon kansalaisopiston suomen kieltä opiskelevien ryhmä. Oppaina matkalla toimivat Careerian matkailualan opiskelijat. Tapahtuma on kestoltaan noin tunnin mittainen. Polun lopulla on keskusteleva osuus, jossa syvennytään pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta seurakuntien ja nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa.

– Yhdenvertaisuuskasvatuksen tavoitteena on käsitellä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja sekä edistää ihmisten välistä kunnioitusta ja turvallisen ilmapiirin rakentumista, kertoo kansalaisopiston opiskelijaryhmän opettaja Tarja Hiltunen.

– Pakolaisen polku on vaikuttava kokemus niin tarinat kirjoittaneille suomen kielen opiskelijoille kuin vieraileville kahdeksasluokkalaisille. Näyttelijän rooleissa toimivat suomen kielen opiskelijat saavat projektista rohkeutta, ja heidän vuorovaikutustaitonsa ja itseluottamuksensa kasvavat. Kahdeksasluokkalaiset pääsevät puolestaan osaksi näytelmää, jossa kuulevat omasta arjestaan poikkeavia elämäntarinoita, jatkaa Tarja Hiltunen.