Siirry sisältöön

Panostusta pienten koululaisten lukutaitoon – Porvoo ottaa käyttöön lukutakuun ensi lukuvuonna

Porvoon kaupunki aikoo tulevana lukuvuotena 2023–2024 jatkaa monilukutaidon kehittämistoimintaa. Erityisesti panostetaan alkuopetuksen oppilaiden lukutaidon tukemiseen. Suomenkielinen koulutusjaosto päätti asiasta torstain kokouksessaan 20. huhtikuuta.

Lukeva oppilas.

Lukutaidon kehittäminen ja lukemaan innostaminen on ollut jo usean vuoden ajan kaupungin perusopetuksen yksi kehittämisen kärkiteemoista. Kuluneena lukuvuonna laajennettiin perinteisen lukutaidon käsitettä monilukutaitoon, jota edellytetään nykypäivän erilaisten monimediaisten tekstien lukemisessa ja tulkinnassa. Monilukutaito ei kuitenkaan poissulje perinteisen lukutaidon keskeistä merkitystä.

Alkuopetuksen lukutakuu

Tulevana lukuvuotena kiinnitetään erityistä huomiota alkuopetuksen, eli 1.–2. luokkien oppilaiden, lukemisen tukemiseen ja lukemaan innostamiseen. Perusopetuksessa tavoitellaankin lukutakuuta. Lukutakuu tarkoittaa, että jokaisella kolmannelle vuosiluokalle siirtyvällä oppilaalla olisi mahdollisimman sujuva mekaaninen lukutaito.

­– Tätä varten kehitetään lukemisen ja kirjoittamisen kartoituksia sekä resursoidaan lisätunteja alkuopetuksen lukemista harjoittavaan tukiopetukseen, toteaa perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen.

Porvoosta monilukutaidon mallikunta

Lukutaidon tähänastinen kehittämistoiminta on tuottanut hienoja tuloksia, ja rima nostetaan nyt korkeammalle. Jo kahtena kesänä on järjestetty suosittu koulujen lukujuhliin huipentuva Kesälukukampanja useiden yhteistyötahojen kanssa, ja tulevina vuosina julkaistaan useampia erilaisten tekstien lukemiseen kannustavia toimintatapoja.

Kaupunki on myös ollut aktiivinen verkostoituja muiden saman aiheen äärellä työskentelevien kuntien kanssa ja koonnut lukutaitotyön kehittäjiä yhteen.

­– Porvoosta on tullut tunnettu lukutaitotyön kehittäjä. Olimme vasta esittelemässä tehtyä työtä Opetushallituksen Lukutaidon kuntafoorumissa ja haluamme edelleen jatkaa matkaa kohti monilukutaidon mallikuntaa, toteaa lukuagentti Sanna Paljakka.

Lisää tukea saadaan monialaisella yhteistyöllä – esimerkiksi Porvoon vanhempainyhdistys POFF on ottanut lasten lukutaidon tukemisen yhdeksi tärkeimmiksi teemoista. Myös kirjasto, luontokoulu, Porvoon museo sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ovat olleet mukana monilukutaitotyössä.