Siirry sisältöön

Porvoo ja Kaarina ovat vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2023

Porvoo ja Kaarina on valittu vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi. Niitä kiitetään erityisesti runsaasta pientalotonttien kaavoituksesta.

Kuvassa vasemmalta: Pientaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Kimmo Rautiainen, Porvoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Elin Blomqvist-Valtonen, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, Porvoon omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Whiley ja Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Porvoo ja Kaarina ovat vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2023

Omakotiliitto, Pientaloteollisuus ja Hirsitaloteollisuus tiedottavat.

Tämän vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi valittiin suurempien kuntien sarjassa Porvoo ja pienempien kuntien sarjassa Kaarina. Sekä Porvoossa että Kaarinassa pientaloille kaavoitetaan runsaasti tontteja, kiitetään Omakotiliiton palkintoperusteissa. Se ei ole itsestäänselvyys, sillä useissa kunnissa tontteja kaavoitetaan kerrostaloille, mutta ei riittävästi pientaloille. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että suomalaisista suurimman osan asumistoiveena on omakotitalo. Molemmissa kunnissa myös lupaprosessit hoituvat sujuvasti.

Omakotiliitto valitsi vuoden pientalomyönteisimmät kunnat nyt seitsemättä kertaa yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa. Selvityksessä kartoitettiin, mikä kunta Suomessa on asukkaiden, rakentajien ja talontoimittajien mielestä erityisen pientaloystävällinen paikka elää ja rakentaa uutta. Tunnustuksia myönnetään kaksi, sekä yli että alle 50 000 asukkaan kunnalle.

Pientaloasumista palvelujen äärellä

Hieman yli 50 000 asukkaan Porvoossa on paljon koteja pientaloissa. Isojen kaupunkien joukossa Porvoo loistaa erityisesti asumisen maksutasollaan ja infrastruktuurin hoidollaan. Tutkimusten mukaan Porvoota pidetään vetovoimaisena, viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo Porvoon tarjoavan monenlaisia asumisen mahdollisuuksia sopivan kokoisessa kaupungissa, kattavien palvelujen sekä hyvien harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Kaupunkiin kaavoitetaan omakotitontteja viihtyisille alueille hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen.

”Porvoon tavoitteena on saada markkinoille noin 40 omakotitonttia vuosittain. Tontit ovat pääsääntöisesti riittäneet, mutta viime vuosina tonttien kysyntä on ollut suurta ja ylittänyt tarjonnan. Tavoitteita tuetaan maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin”, Ujula kertoo.

Hieman yli 35 000 asukkaan Kaarina Turun lähellä saa kiitosta maltillisista asumisen maksuista ja asukkaiden näkemysten kuuntelemisesta. Myös viheralueiden ja teiden kunnossapito toimii hyvin.
”Todella mukava nähdä tuloksista, että Kaarinassa ja Porvoossa päättäjät ymmärtävät asukkaiden toiveet ja panostavat pientalokaavoitukseen”, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen. ”Vastausten perusteella voi päätellä, että myös lupaprosessit ovat toimivia, vaikka pientalojen rakentamisen määrä on molempien kaupunkien kokoon suhteutettuna todella korkealla tasolla”, hän jatkaa.

Myös Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen kehuu Kaarinan ja Porvoon pitkäjänteistä työtä omakotiasumisen eteen.
”Omakotiasuminen on asumistoiveiden kärjessä vuodesta toiseen. Kaarina ja Porvoo ovat pystyneet vastaamaan niin omakotirakentajien kuin -asujienkin tarpeisiin selvästi monia muita kuntia paremmin. Kannustamme jatkamaan hyvää työtä!”

Asumiskustannukset keskitasoa

Porvoo ja Kaarina sijoittuivat keskivaiheille Omakotiliiton maaliskuussa julkaisemassa asumismenotutkimuksessa, jossa vertailtiin sadan kunnan asumismenoja, kuten sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöveromaksuja.

Sekä Porvoossa että Kaarinassa asumismenot olivat vuodessa hieman yli 6 000 euroa, kun vertailun kalleimmassa kunnassa menot olivat liki 8 500 euroa ja halvimmassa vajaat 4 700 euroa.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa, että on ilo olla onnittelemassa kuntia, joissa kuunnellaan ja toteutetaan ihmisten asumistoiveita.

”Eri kyselyiden mukaan edelleen lähes kolme neljäsosaa vastaa asumistoiveekseen omakotitalon tai pientalon, mutta vain reilu neljännes asuntorakentamisesta on pientaloja. Tässä on suuri ristiriita valtakunnallisesti. Kannustankin kaikkia kuntia entistä parempaan ja pientalomyönteisempään toimintamalliin”, hän sanoo.

Omakotiliitto on esittänyt myös hallitusneuvotteluihin, että valtion asuntokehittämisohjelmaa tulee päivittää vastaamaan ihmisten asumistoiveisiin.

Omakotiliitto luovutti tunnustukset 10.5., ja ne otettiin tyytyväisinä vastaan molemmissa kunnissa.