Hoppa till innehåll

Borgå och S:t Karins är mest småhusvänliga 2023

Borgå och S:t Karins har valts till Finlands mest småhusvänliga kommuner. Kommunerna får beröm speciellt för den rikliga mängden småhustomter i planläggningen.

På bilden från vänster: Pientaloteollisuus ry:s ordförande Kimmo Rautiainen, Borgå stadsstyrelses vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen, Egnahemsförbundets verksamhetsledare Marju Silander, ordförande för Borgås egnahemsförbund Tiina Whiley och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Borgå och S:t Karins är mest småhusvänliga 2023

Egnahemsförbundet, Pientaloteollisuus och Hirsitaloteollisuus informerar.

I år valdes Borgå i kategorin större kommuner, och S:t Karins i kategorin mindre kommuner, som landets mest småhusvänliga. Egnahemsförbundet säger i prismotiveringen att både Borgå och S:t Karins planlägger rikligt med tomter till småhus. Det är ingen självklarhet, för medan flera kommuner planlägger rikligt med tomter för höghus, så blir antalet tomter för småhus lågt. Detta trots att största delen av finländare drömmer om att bo i egnahemshus. I båda kommunerna fungerar också lovprocesserna smidigt.

Egnahemsförbundet valde de mest småhusvänliga kommunerna för sjunde gången tillsammans med sina intressenter Pientaloteollisuus och Hirsitaloteollisuus. Utredningen kartlagde vilken finsk kommun anses vara särskilt småhusvänlig både av invånare, byggherrar och husleverantörer. Både levande och byggande togs i beaktan. Det finns två priskategorier, både för kommuner med under och över 50 000 invånare.

Småhus nära tjänster

Borgå, med drygt 50 000 invånare, har många småhushem. Bland de stora städerna briljerar Borgå särskilt med boendets kostnadsnivå och infrastruktur. Enligt undersökningar anses Borgå ha en dragkraftig, trivsam och säker stadsmiljö.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att Borgå erbjuder mångsidiga möjligheter för boende och att staden är lämpligt stor. Han säger också att staden erbjuder bra service och bra möjligheter för fritid och friluftsliv. Staden planlägger egnahemstomter på trivsamma områden med bra service och trafikförbindelser nära.

’’Borgå vill få ut ca. 40 egnahemstomter till marknaden årligen. Tomterna brukar räcka till, men under de senaste åren har efterfrågan på tomter varit stor, större än utbudet. Vi stöder målsättningarna genom markpolitik och planläggning’’, säger Ujula.

S:t Karins, som ligger nära Åbo och har drygt 35 000 invånare, får beröm för de rimliga kostnaderna för boendet och för att kommunen lyssna på invånarnas åsikter. Grönområden och vägarna sköts också bra.

’’Det är trevligt att resultaten visar att beslutsfattarna i S:t Karins och Borgå förstår sig på invånarnas önskningar och satsar på småhus inom planläggningen’, konstaterar Hirsiteollisuus rf:s verkställande direktör Seppo Romppainen. ’’På basen av svaren kan vi också anta att lovprocesserna funkar, fastän det byggs ett stor antal småhus i båda kommunerna, i relation till kommunernas storlek’’, fortsätter han.  

Också direktören för Pientaloteollisuus Kimmo Rautiainen berömmer S:t Karins och Borgå för kommunernas långsiktiga arbete för egnahemsboende.

’’Egnahemsboende är den mest önskade boendeformen årligen. S:t Karins och Borgå har kunnat uppfylla önskningarna hos både dem som bor i och bygger egnahemshus, bättre än många andra kommuner. Vi uppmanar dem att fortsätta det goda arbetet!’’

Boendekostnaderna ligger på medelnivå

I Borgå och S:t Karins ligger boendekostnaderna på medelnivå enligt en undersökning som Egnahemsförbundet genomförde. I undersökningen jämfördes boendekostnaderna i hundra kommuner. Man beaktade avgifter och kostnader för bland annat el, vatten, avfall och fastighetsskatter.

Både i Borgå och S:t Karins låg boendekostnaderna på drygt 6 000 euro. I den dyraste kommunen uppgick kostnaderna till 8 500 euro och i den billigaste var kostnaderna ungefär 4 700 euro.

Egnahemsförbundets verksamhetsledare Marju Silander konstaterar att det gläder henne att få gratulera kommuner där man lyssnar på invånare och uppfyller deras önskningar.

’’Olika enkäter visar att nästan tre fjärdedelar som svarat vill bo i egnahemshus eller småhus, men ändå utgör småhus endast en fjärdedel av nya bostäder. Den här motstridigheten finns i hela landet. Jag vill uppmuntra alla kommuner till att verka bättre och mer småhusvänligt’’, säger hon.

Egnahemsförbundet har också under regeringshandlingarna fört fram att staten ska utveckla sin bostadspolitik så att den bättre motsvarar invånarnas önskemål.

Egnahemsförbundet delade ut erkännanden 10.5 till de nöjda mottagarkommunerna.