Siirry sisältöön

Porvoolaiset arvostavat eloisaa ja yhteisöllistä kulttuurielämää

Porvoolaiset saivat kertoa mielipiteensä kulttuuritoiminnasta Porvoossa kesän lopulla avoinna olleessa kyselyssä 13.8.–10.9.2020.

Porvoolaiset saivat kertoa mielipiteensä kulttuuritoiminnasta Porvoossa kesän lopulla avoinna olleessa kyselyssä 13.8.–10.9.2020.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 361 porvoolaista. Heistä noin kolmannes edusti taiteen tekijöitä, mutta selvä enemmistö, noin 60 prosenttia muita aloja. Samaa aihetta käsiteltiin syyskuun lopulla järjestetyissä kulttuuriohjelman avoimissa työpajoissa.

– Kyselyn ja työpajojen tulokset voi tiivistää asukkaiden toiveeksi, että Porvoo tunnettaisiin kauniina, historiallisena, eloisana ja rentona kaupunkina, jossa yhdistyy vilkas ja yhteisöllinen kulttuurielämä ja jonne on aina syy palata takaisin, kertoo kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Merja Kukkonen.

Kaikista kyselyyn vastaajista yli 60 prosenttia on vähintään jokseenkin tyytyväisiä kaupungin kulttuuritarjontaan ja -tapahtumiin. Taiteen tekijöistä tätä mieltä oli 75 prosenttia. Vähiten tyytyväisiä ovat alle 21-vuotiaat, 31–40-vuotiaat, miehet sekä ei-taiteentekijät.

Kun vastaajilta kysyttiin kokemuksia kaupungin taide- ja kulttuuripalveluista, sai kirjasto korkeimman keskiarvon ja elokuvateatterit toiseksi korkeimman. Taiteen tekijät arvostivat lisäksi tanssikouluja ja ei-taiteentekijöiden parissa kansalaisopisto nousi kolmanneksi. Eniten yksimielisiä vastaajat ovat siitä, että taideopetus on Porvoossa laadukasta. Eniten puutteita koettiin olevan treenikämpissä ja teatteritoiminnassa ja sen tiloissa.

Monet vastaajat nostivat esille, että Porvooseen tarvitaan lisää tapahtumia ja näyttelyitä. Taidetehtaan tapahtumien rinnalle toivottiin sekä matalan kynnyksen tapahtumia että vetonauloina toimivia isompia tapahtumia. Muun muassa kirjasto ja kansalaisopisto saivat kiitosta myös yleisesti kiinnostavien kulttuuritapahtumien järjestäjinä. Useissa vastauksissa mainittiin, että kaupunkiin tarvittaisiin ammattiteatteri tai muu laadukas teatteri ja uusi museo – ehdotuksina nykytaiteen museo, taidemuseo ja kaupunginmuseo.

Tietoa ja vuorovaikutusta kaivataan lisää, samoin erityyppisiä toimintatiloja

Osa vastaajista ja työpajoihin osallistuneista koki tapahtumienviestinnän heikkona. Heidän mielestään tapahtumia on vaikeaa löytää heikon markkinoinnin vuoksi. Tiedottamisen ja viestinnän tulisi olla avointa, positiivista ja parempaa sekä asukkaille että alan toimijoille. Yhteistyötä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia olisi parannettava kaupungin ja toimijoiden välillä, samoin eri toimijoiden kesken.

Kaupungilta kaivataan uskallusta tarttua uusiin tapoihin luoda kulttuuria kaupunkilaisten ja matkailijoiden saataville. Vastauksissa ja puheenvuoroissa nostettiin esille, että asukkaita tulisi osallistaa jatkuvasti ympäri vuoden ja myös todella ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Asukkaita tulisi kuulla esimerkiksi asukasilloissa ja avoimilla kyselyillä. Painotettiin, että mukaan tulisi myös saada nuoret kaupunkilaiset.

Kaupungin suhteen toivottiin erityisesti päätöksenteon ja avustusten jaon läpinäkyvyyttä. Päättäjiltä toivotaan avointa suhtautumista palautteisiin ja ehdotuksiin. Vastauksissa mainittiin muun muassa, että porvoolaisia taiteen, kulttuurin ja luovan alan toimijoita, yhtiöitä ja yhdistyksiä tulisi tukea nykyistä tehokkaammin, jotta kulttuurisektori voisi vahvistua ja näin lisätä koko kaupungin vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

– Yksi tärkeimmistä asioista, joita nostettiin esille, oli toive edullisemmista tapahtumatiloista ja matalan kynnyksen tapahtumapaikoista, jotta eri aloja edustavilla, myös nuorilla toimijoilla ja taiteen tekijöillä olisi mahdollisuus tuoda itseään esille ja kehittyä, kertoo Merja Kukkonen.

– Porvoon kulttuurielämän keskeisinä voimavaroina tunnistettiin asukkaat, erityisesti ammattimaiset taiteen ja kulttuurin tekijät, mutta myös laajemmin koko kuntayhteisö. Toivon, että ohjelman myötä kulttuurin arvo ja merkitys tunnustetaan laajemmin ja jatkossa kulttuurin kehittämistyö nähdään keskeisenä osana hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä ja kaupunkikehittämistä, toteaa kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman.

Kyselyn ja työpajat toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä Porvoon kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

  • Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja, puh. 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi
  • Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö, puh. 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi