Siirry sisältöön

Porvoolaisnuoret ovat yhä tyytyväisiä elämäänsä, mutta yksinäisyyden tunne on kasvanut

Perjantaina 17.9. julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan iso osa porvoolaisista nuorista on edelleen tyytyväisiä elämäänsä, joskin tyytyväisten määrä on jonkin verran laskenut vuoden 2019 kyselyyn verrattuna.

Perjantaina 17.9. julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan iso osa porvoolaisista nuorista on edelleen tyytyväisiä elämäänsä, joskin tyytyväisten määrä on jonkin verran laskenut vuoden 2019 kyselyyn verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama valtakunnallinen kouluterveyskysely tehtiin keväällä 2021. Kyselyssä kysyttiin nuorilta myös koronavirusepidemian vaikutuksista elämään. Vastausten perusteella nuoret olivat kokeneet erityisesti yhteydenpidon kavereihin ja isovanhempiin vähentyneen.

– Koronakevät ja koko korona-aika on ollut lapsille ja nuorille erittäin kuormittavaa aikaa. Siihen nähden voimme olla tyytyväisiä siihen, miten porvoolaisnuoret kyselyn perusteella voivat. Vastauksia käsitellessämme tulemme syventymään tarkemmin osallisuuden kokemuksiin ja korona-ajan vaikutukseen lasten ja nuorten mielenterveyteen, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna yksinäisyyden tunne on yleistynyt ja erityisesti tyttöjen hyvinvointi näyttää heikentyneen aiempiin Kouluterveyskyselyihin verrattuna. Porvoolaisnuorten kohdalla tulokset kertovat samaa.

– On huolestuttavaa, jos nuoret kokevat itsensä yksinäisiksi, sillä on valtava merkitys nuorten hyvinvoinnille. Tämän eteen on tehty Porvoossa paljon työtä, mutta kyselyn tulokset osoittavat, että työtä pitää edelleen jatkaa ja myös uusia työtapoja tulee ottaa käyttöön, Gustafsson sanoo.

THL:n kyselyyn osallistuivat peruskoulun 4. ja 5. luokkien oppilaat, 8. ja 9. luokan oppilaat ja lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Vuoden 2021 kyselyä ei tällä kertaa osoitettu ollenkaan huoltajille.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti, myös huoltajat osallistetaan prosessiin

Porvoossa lasten ja nuorten hyvinvointityötä johtaa ja koordinoi hyvinvointityöryhmä Hyvis, joka myös johtaa Kouluterveyskyselyn tulosten käsittelyprosessia.

 – Kokoonnumme heti ensi viikon alussa ja käymme alustavasti tulokset läpi Porvoon osalta. Kysely tuottaa meille arvokasta tietoa meidän lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä kiusaamisesta. Tulemme myös osallistamaan oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia käsittelyprosessin aikana, sivistystoimen kehittämispäällikkö Minna Öhman sanoo.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kaupungin strategia- ja kehittämistyössä esimerkiksi resurssitarpeita arvioitaessa ja muun muassa kunnan hyvinvointikertomuksen ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa.

 – Kysely on tuottanut meille tietoa poikkeuksellisesta ajasta, ja meidän täytyy pohtia keinoja ja toimintatapoja vastaavanlaisten aikojen varalta, mutta myös elää vahvasti lasten ja nuorten nykyhetkessä uudessa normaalissa ja kaikessa epävarmuudessa, Öhman huomauttaa.

THL:n kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Porvoo on osallistunut kyselyyn alusta lähtien eli jo vuodesta 1996.

Valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset ovat saatavissa THL:n sähköisestä järjestelmästä 17.9.2021 alkaen. Koulukohtaiset tulokset julkaistaan joulukuussa 2021.

Porvoon kaupungin verkkosivulta löytyy myös edellisen, vuoden 2019 kyselyn yhteenveto: https://www.porvoo.fi/kouluterveyskysely