Siirry sisältöön

Porvoolaisten talousvedenjakelua varmistetaan- Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt v. 2020 lopussa ja suunnittelijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnittelun arvioidaan valmistuvan tämän vuoden syksyyn mennessä. Havainnekuvissa (laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) näkyy nykyisen vesilaitoksen viereen rakennettava uusi laitosrakennus. Saksalan vesilaitoksen laajennuksella turvataan porvoolaisten talousveden saatavuus vähintään n. 15 vuodeksi eteenpäin. Saksalan laitoslaajennukseen johdetaan Linnamäen raakavedet käsiteltäväksi sellaisella nykytekniikalla, millä voimme taata nykylain asettamat laatuvaatimukset talousvedelle. Investointi tarvitaan turvaamaan porvoolaisille riittävä vedenmäärä, vedenlaatu ja toimitusvarmuus. Uudella vedenkäsittelylaitoksella voidaan myös hallita entistä paremmin lainsäädännön vaatimalla tavalla pohjavesialueilla todettuja riskejä kuten mahdollisia haitta-aineita pohjavedessä. Investoinnin kokonaissuuruus mukaan lukien Linnamäeltä Saksalaan rakennettava raakavesiputki on noin 11,6 milj. euroa. Suunnittelu valmistuu tämän vuoden loppupuolella, minkä jälkeen rakentamisurakka on mahdollista kilpailuttaa. Uuden laitoslaajennuksen rakentamisen arvioidaan kestävän puolestatoista kahteen vuotta.

Ennen varsinaista toteutussuunnittelua tehtiin 29.10.20219 -6.4.2020 välisenä aikana 5 kuukautta kestäneet koeajot, joilla varmistettiin ja täsmennettiin vedenkäsittelyprosessin mitoitusta ja toimintavarmuutta. Suunnittelussa on huomioitu resurssitehokkuus ja laitoksen katto on tarkoitus hyödyntää asentamalla aurinkopaneeleita.  Saksalan laitoksen laajennus on yksi osa Porvoon veden seitsemän vuotisen taloussuunnitelman mukaista saneeraussuunnitelmaa, mikä tarvitaan turvaamaan porvoolaisten vesihuolto. Taloussuunnitelma sisältää Saksalan laajennuksen lisäksi laajoja verkoston ja vesitornien saneerauksia sekä kunnossapitoa vedenkäsittely- ja jätevedenpuhdistuslaitoksilla. ”Vesihuollon turvaaminen porvoolaisille edellyttää mittavaa ja ennakoivaa saneerausta vedentuotantolaitoksilla ja etenkin verkostossa. Mittavien saneerausten aika on nyt eikä niitä voida siirtää kauas tulevaisuuteen” painottaa toimitusjohtaja Elina Antila.

Havainnekuvassa on konsultin arkkitehdin laatimana Saksalan nykyisen vedenkäsittelylaitoksen viereen sijoitettuna uusi laitososa. Sijainti ja ulkoasu on valikoitunut niin, että se sijainniltaan ja ulkonäöltään soveltuu mahdollisimman hyvin olemassa olevaan maisemaan ja laitosrakennukseen eikä vaikuttaisi lähellä olevaan muuhun toimintaan. Sijoittamisessa on pitänyt huomioida myös pohjaveden suojelu niin ettei rakentamisen aikana mentäisi lähelle vedenottokaivoja ja piha-alueelle jää liikennöintiin riittävästi tilaa.