Siirry sisältöön

Porvoon harrastamisen malli -hanke sai jatkorahoitusta ensi lukuvuodelle

Porvoon kaupungille on myönnetty 150 000 euroa Harrastamisen Suomen malli -hankkeen hankerahoitusta lukuvuodelle 2022–2023. Aluehallintoviraston myöntämän avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki osallistuu kustannuksiin 20 % omavastuuosuudella.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä ja näin tukea lasten sekä perheiden hyvinvointia. Hanketta kehitetään paikallisesti, mutta toiminnan kehittämisessä hyödynnetään myös valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallin verkostoa. Porvoossa hanke kulkee nimellä Porvoon harrastamisen malli.


Harrastamisen malli laajenee kaikkiin Porvoon kouluihin


Porvoon kaupunki on ollut mukana Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa keväästä 2021 asti, jolloin mukana pilottikouluina olivat Tolkkisten koulu ja Eklöfska skolan. Lukuvuonna 2021–2022 mukana on ollut 15 perusopetuksen koulua, joiden kanssa toimintamallia laajemmassa mittakaavassa on rakennettu eteenpäin.
Lukuvuonna 2022–2023 maksutonta Porvoon harrastamisen mallin harrastustoimintaa tullaan tarjoamaan kaikissa Porvoon 25 koulussa, myös yksityisessä Fredrika-koulussa. Tulevana lukuvuonna hankkeen kehittämisen painopiste on koulukohtaisen viestinnän parantamisessa ja etsivässä harrastustoiminnassa. Erityisesti hankkeen avulla pyritään tukemaan niitä lapsia ja nuoria, joilla ei vielä ole harrastusta.


Lisää harrastusohjaajia etsitään ensi lukuvuodelle


Hanketta koordinoi Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteistyössä koulujen kanssa. Hankepäällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt ja hankekoordinaattorina Pia Angeria.
Hankkeeseen etsitään mukaan uusia ohjaajia. Harrastusohjaajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, omata ammatillinen ote lasten- ja nuorten ohjaamiseen sekä lasten kanssa työskentelyn rikostausta tulee olla selvitettynä. Erityisesti tarvetta on ruotsinkielisille ohjaajille. Ohjaamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä hankekoordinaattoriin.