Hoppa till innehåll

Projektet Borgåmodellen för hobbyverksamhet fick fortsatt finansiering för nästa läsår

Borgå stad har beviljats 150 000 euro i projektfinansiering för projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för läsåret 2022–2023. Förutom bidraget som beviljats av regionförvaltningsverket deltar Borgå stad även i kostnaderna för självriskandelen på 20 procent.

Målet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att utöva en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen, för att stödja välbefinnandet hos barn och deras familjer. Projektet utvecklas lokalt, men man har även använt sig av nätverket för den nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i utvecklandet av verksamheten. I Borgå går projektet under namnet Borgåmodellen för hobbyverksamhet.


Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till alla skolor i Borgå


Borgå stad har varit med i projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet sedan våren 2021, då Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan var med som pilotskolor. Läsåret 2021–2022 deltog 15 grundskolor och tillsammans med dem har man byggt vidare på verksamhetsmodellen i en mer omfattande skala.
Under läsåret 2022–2023 kommer man att erbjuda avgiftsfri hobbyverksamhet inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet i alla 25 skolor i Borgå, även i den privata skolan Fredrika. Under det kommande läsåret ligger tyngdpunkten för utvecklandet av projektet i förbättrandet av den skolspecifika kommunikationen och i uppsökande hobbyverksamhet. Med hjälp av projektet strävar man i synnerhet efter att stödja de barn och ungdomar som ännu inte har någon hobby.


Mer hobbyledare söks för nästa läsår


Kultur- och fritidstjänsterna koordinerar projektet i samarbete med skolorna. Projektledare är kultur- och fritidsdirektören Anders Lindholm-Ahlefelt och projektkoordinator är Pia Angeria. För nästa läsår söker man nya ledare till projektet. Hobbyledarna ska ha fyllt 18 år, ha en professionell inställning till att leda barn och ungdomar samt ha ett giltigt straffregisterutdrag för arbete med barn. I synnerhet behövs svenskspråkiga ledare. Personer som är intresserade av att bli ledare kan kontakta projektkoordinatorn.