Siirry sisältöön

Porvoon kaavoituskatsaus 2022 on valmistunut

Porvoon kaavoituskatsaus 2022 on valmistunut. Vuosittain julkaistavaan katsaukseen on koottu tiedot kaikista vireille tulevista sekä käynnissä olevista kaupunkia koskevista kaavahankkeista. Tärkeitä suunnittelukohteita Porvoossa ovat mm. Edelfeltinranta, Porvoon puistokatu (Läntinen Mannerheiminväylä), Länsirannan puukorttelit, keskustan täydennysrakentaminen ja vuoteen 2050 luotaava keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava. Katsaus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle kokouksessa 18.1.2022.

– Katsaus esittelee vuoden aikana suunnittelutyön alla olevat kaavahankkeet, ja liittää ne osaksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkistrategian teemoja ja tavoitteita. Jokainen kaavahanke etenee oman osallistamisprosessin ja päätöksenteon valmisteluaikataulun mukaisesti, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren kertoo.

Kaavasuunnittelulla toteutetaan kaupunkistrategian päälinjoja kaupunkisuunnittelun teemojen mukaisesti. Kaavoitustyö on erilaisten tarpeiden, mahdollisuuksien, määräysten, tahtojen ja toiveiden yhteensovittamista. Esimerkiksi Läntisen Mannerheimin kaavoittaminen Porvoon puistokaduksi ja keskustan täydennysrakentaminen kuuluvat teemaan, jossa tavoitteena on elävöittää, laajentaa ja tiivistää kaupunkikeskustaa.

– Tiivistyvä ja laajeneva keskusta-alue on merkki hyvinvoivasta ja kasvavasta kaupungista. Päivittäiset asiakkaat tukevat palveluiden kannattavuutta, Mollgren jatkaa.

Keskeisimpiä monipuolisen asumisen edistämisen ja houkuttelevien asuinalueiden teeman hankkeita ovat muun muassa merellinen Edelfeltinranta Haikkoossa ja Länsirannan puukerrostalokohteet.

– Porvoo on siitä ainutlaatuinen, että meillä on ollut ja on jatkossakin kaavoitettavia alueita joen tai meren tuntumassa. Edelfeltin rannan asuminen suunnitellaan niin, että merenranta-alueet tulevat kaikkien kaupunkilaisten käyttöön ja osaksi ympäröivän alueen ja kansallisen kaupunkipuiston ulkoilureittejä. Edelfeltinrannan kaavan yhteydessä tutkitaan myös, miten jo asemakaavavaiheessa voidaan huomioida etätyön tarpeita.

Kaavoituskatsauksessa esitellään noin 60 hanketta, joista suurin osa on jo käynnissä olevia hankkeita. Vuonna 2022 uusia hankkeita ovat muun muassa asemakaavamuutokset koskien Kunnantalon korttelia ja Linnankoskenkadun puutaloja. Lisäksi mahdollisen leirintäalueen asemakaavatyö Staffaksessa käynnistyy tarveselvityksellä.

– Kaavoituskatsauksesta saa hyvän yleissilmäyksen kaikista käynnissä olevista asemakaavahankkeista. Kaupunkilaisilla on aina mahdollisuus tutustua ja antaa mielipiteensä kaavatyön edetessä. Karttapohjainen sähköinen kaavoituskatsaus tehdään kerran vuodessa, mutta hankkeiden edetessä niihin voi tutustua mm. kaupungin verkkopalvelussa, Mollgren muistuttaa.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava katsoo vuoteen 2050

Vuonna 2022 keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on valmisteluvaiheessa. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti. Osayleiskaavan on määrä olla valmis vuonna 2025.

– Osayleiskaavatyö on tärkeä prosessi, jossa pääsemme todella toteuttamaan kaupungin strategiaa kohti vuotta 2050. Valmisteluvaiheessa laaditaan erilaisia rakennemalleja, joita sekä kaupunkilaiset että ammattilaiset pääsevät arvioimaan. Porvoon kannalta merkittävää keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyössä on erilaisten toimintojen yhteensovittaminen esimerkiksi Itärata -hankkeeseen nähden, Mollgren kertoo.

Kaavoituskatsaus sähköisessä muodossa

Kaavoituskatsaus löytyy kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.porvoo.fi. Karttapohjaisessa kaavoituskatsauksessa kaavakohteet löytyvät kartalta ja ne kuvataan lyhyesti sanallisesti.