Hoppa till innehåll

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig. I översikten som publiceras årligen har det samlats uppgifter om stadens alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och om pågående projekt. Viktiga planeringsprojekt i Borgå är bl.a. Edelfeltstranden, Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden), träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050. Översikten presenterades till stadsutvecklingsnämnden vid nämndens möte 18.1.2022.

– Översikten presenterar planprojekten som under året är under arbete och anknyter dem till en del av stadsplaneringens och stadsstrategins teman och mål. Varje planläggningsarbete framskrider enligt egen beredningstidtabell för deltagande och beslutsfattning, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Med general- och detaljplaneplanering verkställer man stadsstrategins huvudlinjer enligt stadsplaneringens teman. Planläggningsarbeten är samordning av olika behov, möjligheter, föreskrifter, viljor och önskemål. T.ex. planläggning av Västra Mannerheimleden till en parkgata i Borgå och kompletterande byggande i centrum hör till ett tema som syftar till att göra stadscentrumet livligare, bygga ut det och att göra det tätare.

– Ett centrumområde som blir tätare och byggs ut är ett tecken på en välmående och växande stad. Dagliga kunder stöder tjänsternas lönsamhet, fortsätter Mollgren.

Största projekten i temat med främjande av mångsidigt boende och lockande bostadsområden är bl.a. den maritima Edelfeltstranden i Haiko och flervåningshusen av trä på Västra åstranden.

– Det som är unikt i Borgå är att vi har haft och har också i fortsättningen områden som planläggs i närheten av ån eller havet. Boendet på Edelfeltstranden planeras så, att havsstrandområden kommer att stå till förfogande för alla invånare och de blir en del av friluftsleder i det omgivande området och nationalstadsparken. I samband med planläggningen av Edelfeltstranden undersöker man också hur man redan i detaljplanefasen kan beakta distansarbetets behov.

I planläggningsöversikten presenteras cirka 60 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. Nya projekt år 2022 är bl.a. detaljplaneändringar som gäller Kommungårdens kvarter och trähusen på Linnankoskigatan. Detaljplanearbetet för ett eventuellt campingområde i Staffas kommer i gång med en behovsutredning.

– Planläggningsöversikten ger en bra allmän överblick över alla pågående detaljplaneprojekt. Stadens invånare har alltid möjlighet att ta del av planerna och yttra sin åsikt i och med att planarbetet avancerar. En kartbaserad elektronisk planläggningsöversikt görs en gång om året men när projekten avancerar kan man ta del av dem bl.a. i stadens webbtjänst, påminner Mollgren.

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna siktar på år 2050

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna är i beredningsfasen år 2022. Delgeneralplanen är en översiktlig markanvändningsplan. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden. Delgeneralplanen ska bli färdig år 2025.

– Arbetet med delgeneralplanen är en viktig process där vi verkligen kan genomföra stadens strategi mot år 2050. I beredningsfasen utarbetas det olika strukturmodeller som stadens invånare och experter får bedöma. Med tanke på Borgå är det betydelsefulla i arbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna sammanjämkning av olika verksamheter t.ex. med hänsyn till Östbaneprojektet, berättar Mollgren.

Planläggningsöversikten i elektronisk form

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord.