Siirry sisältöön

Porvoon kasvihuonekaasupäästöt pienenivät vuodesta 2018

Suomen ympäristökeskus on julkaissut vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästölaskennan tulokset kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästölaskennan tulokset kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille.

Porvoon kokonaispäästöt pienenivät vuodesta 2018 neljä prosenttia kokonaispäästöjen ollessa noin 253 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla ilmaistaan eri kasvihuonekaasujen yhteisvaikutus.

Suurin päästölähde Porvoossa on tieliikenne

Valtakunnan tasolla päästöt pienenivät vuodesta 2018 noin kuusi prosenttia. Porvoossa kehityssuunta päästötilanteessa on vastaavanlainen.

− Porvoossa päästöt keskimäärin pienenivät vuonna 2019 neljä prosenttia. Eniten pienenivät kaukolämmön (-52 %), sähkölämmityksen (-20 %) ja kulutussähkön (-19 %) päästöt. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tietyillä sektoreilla päästöt kasvoivat. Suurin kasvu päästöissä nähtiin vesiliikenteessä (64 %), raideliikenteessä (14 %) ja maataloudessa (7 %), kertoo kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Päästölaskennan mukaan keskimääräisesti eniten päästöjä Suomen kunnissa ja kaupungeissa aiheutuu lämmityksestä (29 %), liikenteestä (26 %), maataloudesta (18 %) ja sähkönkulutuksesta (9 %).  

− Porvoossa suurimmat päästöt vuonna 2019 aiheutuivat liikenteestä (48 %). Liikenteen jälkeen suurimmat päästölähteet olivat lämmitys (15 %) sekä kulutussähkö (10 %). Vuodesta 2007 Porvoon kokonaispäästöt ovat vähentyneet 31 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt vastaavasti 34 prosenttia, kertoo Päivärinta.

Tarkempaa tietoa Porvoon päästötilanteesta löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kuntien ilmastotavoitteiden seurantaa varten kehitetty Suomen ympäristökeskuksen laskentamenetelmä ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Suomen ympäristökeskuksen päästötietopalvelussa voi kuitenkin tutustua myös muilla menetelmillä laskettuihin päästötietoihin.

Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen

Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa asukkaille kestävän arjen valinnat.

− Kestävän valinnan tekeminen pitää olla asukkaalle paitsi houkuttelevaa myös helppoa. Kaupungin Ilmastotekojen Porvoo -verkkosivustolla löytyy esimerkkejä kaupungin ilmastoteoista, mutta sieltä löytyy myös vinkkejä oman arjen ilmastotekoihin, kertoo Päivärinta.

Oman elämäntapansa ilmastovaikutuksen voi selvittää helposti verkosta löytyvien hiilijalanjälkitestien avulla. Omaa ilmastovaikutusta voi pienentää esimerkiksi:

  • liikkumalla kestävästi. Pyöräily ja kävely lisäävät myös omaa hyvinvointia.
  • laskemalla asunnon lämpötilaa. Lämpötilan laskeminen yhden asteen verran laskee lämmityskustannuksia noin viisi prosenttia.
  • lisäämällä kasvisten osuutta omassa ruokavaliossa. Syömällä terveellisemmin pidät huolta myös omasta hyvinvoinnista.

Lisätietoja