Hoppa till innehåll

Borgås utsläpp av växthusgaser minskade jämfört med år 2018

Finlands miljöcentral har publicerat resultaten av beräkningen av växthusgasutsläppen 2019 för alla Finlands kommuner och städer.

Finlands miljöcentral har publicerat resultaten av beräkningen av växthusgasutsläppen 2019 för alla Finlands kommuner och städer.

Borgås totala utsläpp minskade med fyra procent jämfört med år 2018, och de totala utsläppen var ca. 253 tusen ton koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent är ett gemensamt mått på växthusgasutsläpp, genom vilket man uttrycker den gemensamma effekten av olika växthusgaser.

Den största utsläppskällan i Borgå är vägtrafiken

På nationell nivå minskade utsläppen med ca. sex procent jämfört med år 2018. I Borgå är utvecklingstrenden för utsläpp densamma.

– I Borgå minskade utsläppen i genomsnitt med fyra procent år 2019. Mest minskade utsläppen från fjärrvärme (-52 %), eluppvärmning (-20 %) och konsumtionsel (-19 %). En närmare genomgång visar dock att utsläppen ökade inom vissa sektorer. Den största ökningen sågs inom sjötrafik (64 %), spårbunden trafik (14 %) och jordbruk (7 %), berättar Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling.

Enligt utsläppsberäkningen var uppvärmningen (29 %), trafiken (26 %), jordbruket (18 %) och elförbrukningen (9 %) i genomsnitt de största utsläppskällorna i Finlands kommuner och städer. 

– I Borgå orsakade trafiken de största utsläppen (48 %) år 2019. Efter trafiken var de största utsläppskällorna uppvärmning (15 %) samt konsumtionsel (10 %). Sedan 2007 har de totala utsläppen i Borgå minskat med 31 procent och utsläppen per invånare med 34 procent, berättar Päivärinta.

Närmare information om utsläppssituationen i Borgå finns på Borgå stads webbplats.

Finlands miljöcentrals beräkningsmetod för uppföljning av kommunernas klimatmål inkluderar varken bränsleanvändning på de industrianläggningar som omfattas av utsläppshandeln, industriell elkonsumtion, industriella utsläpp vid avfallshantering eller genomfartstrafik med bussar, last- och paketbilar. I Finlands miljöcentrals utsläppsdatatjänst kan man dock även se utsläppsinformation som beräknats med andra metoder.

Var och en av oss har möjlighet att påverka framtiden

Stadens uppgift är att ge invånarna möjlighet till hållbara val i vardagen.

– Att göra hållbara val måste vara både lockande och lätt för invånarna. På webbplatsen Klimatgärningarnas Borgå, som upprätthålls av staden, finns exempel på stadens klimatgärningar, men även tips på klimatgärningar i vardagen, berättar Päivärinta.

Med koldioxidavtryckstester på nätet kan man enkelt ta reda på hur ens egen livsstil påverkar klimatet. Man kan minska sin egen klimatpåverkan exempelvis:

  • genom att ta sig fram på ett hållbart sätt. Cykling och gång förbättrar också det egna välbefinnandet.
  • genom att sänka temperaturen i bostaden. En sänkning av temperaturen med en grad minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent.
  • genom att äta mer vegetariskt. Genom att äta sunt tar du också hand om dig själv.

Mer information