Siirry sisältöön

Porvoon kaupungille on myönnetty valtionavustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin

Porvoon kaupunki on saanut Valtiovarainministeriöltä 42 000 euron avustuksen Yhteistyöstä tehoa - Verkkomaksamisen käyttöönotto -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 12 kuntaa, jotka tekevät yhteistyötä Helle-kirjastoverkostossa. 

Porvoon kaupunki on saanut Valtiovarainministeriöltä 42 000 euron avustuksen Yhteistyöstä tehoa - Verkkomaksamisen käyttöönotto -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 12 kuntaa, jotka tekevät yhteistyötä Helle-kirjastoverkostossa. 

– Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön verkkomaksaminen kaikissa Helle-kirjastoissa. Verkkomaksaminen on nykyaikaa, ja asiakkaat ovat sitä toivoneet. Hanke vahvistaa myös Helle-verkoston ja -kuntien yhteistyötä. Hanke kytkeytyy kaupungin strategiaan, jossa digitalisaatio on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi, kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist kertoo. 

Valtiovarainministeriö myöntää avustusta kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. 

Porvoon kaupunki on mukana myös Tampereen kaupungin koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä asiakaspalvelua. Myös Lahti ja Turku ovat mukana hankkeessa, jolle myönnettiin yhteensä 890 000 euroa. 

Lisäksi Porvoo osallistuu Lahden kaupungin koordinoimaan hankkeeseen, joka keskittyy sähköisten päätösvalmistelurutiinien automatisointiin. Hankkeen tavoitteena on automatisoida, nopeuttaa ja vakioida päätöksentekoa ja asianhallintaa uuden teknologian avulla. Lahden koordinoimaan projektiin osallistuu Porvoon lisäksi myös Heinola.  Tälle hankkeelle Valtiovarainministeriö myönsi 200 000 euroa. 

Kaikkien hankkeiden toteutusaika on 2021–2022. Porvoon kaupungin puolelta hankkeessa on mukana asiantuntijoita kirjastosta, hallintojohdosta ja kehitysyksiköstä.      

Lisätietoja: 
Malin Hollmén, Kirjastopalveluiden päällikkö, 040 1447 637 
Charlotta Grönqvist, Kehitysjohtaja, 050 4821 411