Hoppa till innehåll

Borgå stad har beviljats statsunderstöd för digitaliseringsfrämjande projekt

Borgå stad har av finansministeriet fått understöd på 42 000 euro för projektet Effekt genom samarbete – Gemensamt införande av nätbetalning. I projektet deltar sammanlagt 12 kommuner som samarbetar i Helle-biblioteksnätverket. 

Borgå stad har av finansministeriet fått understöd på 42 000 euro för projektet Effekt genom samarbete – Gemensamt införande av nätbetalning. I projektet deltar sammanlagt 12 kommuner som samarbetar i Helle-biblioteksnätverket. 

– Projektet strävar efter att införa nätbetalning i alla Helle-biblioteken. Nätbetalning är nutid, och kunderna har önskat det. Projektet stärker också samarbetet i Helle-nätverket och Helle-kommunerna. Projektet anknyter till stadens strategi där digitaliseringen är ett prioriterat mål, berättar utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist. 

Finansministeriet beviljar understöd till kommunernas gemensamma projekt som främjar digitalisering och förändrade handlingssätt för att digitaliseringen ska bli permanent och resultera i allt bättre praxis. 

Borgå stad deltar också i ett projekt som koordineras av Tammerfors stad och som utvecklar elektronisk kundservice. Även Lahtis och Åbo deltar i projektet som beviljades totalt 890 000 euro. 

Borgå deltar också i ett projekt som koordineras av Lahtis stad och som koncentrerar sig på automatisering av elektroniska rutiner i beredningen av beslut. Projektet syftar till att med hjälp av ny teknologi automatisera, försnabba och standardisera beslutsfattande och ärendehantering. Utöver Borgå deltar också Heinola i projektet som koordineras av Lahtis.  Finansministeriet beviljade projektet 200 000 euro. 

Tiden för genomförande av alla projekt är 2021–2022. Hos Borgå stad deltar sakkunniga i biblioteket, förvaltningsledningen och utvecklingsenheten i projektet.      

Mera information: 
Malin Hollmén, Chef för bibliotekstjänster, 040 1447 637 
Charlotta Grönqvist, Utvecklingsdirektör, 050 4821 411