Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 etenee päätöksentekoon

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 on päivitetty ja selkeytetty hyvinvointialueuudistuksen myötä.

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Päivitetyssä hyvinvointisuunnitelmassa useat eri suunnitelmat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja integroitiin valtuustokausittaiseen aikataulusykliin. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu toimialojen yhteisenä työnä.

Hyvinvointisuunnitelman kolme painopistettä ovat kaiken ikäisten kuntalaisten osalta mielen hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen. Hyvinvointisuunnitelman edistymistä seurataan hyvinvointia kuvaavilla seurantamittareilla.

Päivitetty hyvinvointisuunnitelma perustuu tutkittuun tietoon ja koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesta suunnitelmasta; lapsista ja nuorista, nuorista aikuisista ja työikäisistä sekä ikäihmisistä. Lisäksi ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on otettu asiakirjaan mukaan.

– Hyvinvointisuunnitelmassa tiivistimme useat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat yhteen asiakirjaan ja painopisteet kaikkia ikäryhmiä läpileikkaaviksi. Tämä on koettu hyväksi ja kokonaisuutta selkeyttäväksi asiaksi, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

– Tällä kertaa suunnitelmaan on haluttu kuvata laajemmin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on koko kaupungin asia ja siitä tehtävästään kaupunki ei selviä yksin, vaan tarvitaan kumppaneita. Suunnitelmassa tämäkin yhteistyö on tehty näkyväksi, täydentää kaupungin hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen.

Maalis- ja huhtikuun aikana asiakirjaa käsitellään nuorisovaltuustossa, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa sekä kaupungin eri lautakunnissa. Tämän jälkeen käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa huhti-/toukokuussa.

Tästä pääset tutustumaan päätöksentekoon menevään hyvinvointisuunnitelman luonnokseen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – Porvoo