Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030 on valmistunut

Porvoon sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 20. tammikuuta viime vuoden loppupuolella valmistunutta kulttuuriohjelmaa. Lautakunta päätti ohjelman laadinnasta vuonna 2020. Uusi ohjelma ohjaa porvoolaisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyötä ja palveluiden toteutusta vuoteen 2030. Sivistysjohtaja Sari Gustafsson esittää, että lautakunta hyväksyy ohjelman omalta osaltaan ja esittää ohjelman edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

– Kulttuuriohjelma osoittaa aikaisemmin valmistuneen liikuntaohjelman kanssa selkeän suunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyölle Porvoossa, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt. Ohjelma myös korostaa taiteen ja kulttuurin keskeistä roolia Porvoon kaupungin kehittämisessä. Kulttuurinäkökulma tulee vapaa-ajantoiminnan lisäksi ottaa laajasti mukaan kaikkeen kunnalliseen toimintaan ja suunnitteluun, kuten varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan, hyvinvointityöhön, elinkeinoelämään ja kaupunkikehittämiseen, hän jatkaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä ja yhteistyötä taiteilijoiden, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa tulee entisestään vahvistaa.

Ohjelman keskiössä ovat porvoolaiset itse, taiteen ja kulttuurin tilat ja tuki, toiminnan uudistuminen ja Porvoon kulttuurinen vetovoima

Kulttuuriohjelman toteutus vahvistaa keskeisesti asukkaiden taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä Porvoossa. Ohjelma kannustaa vahvasti myös vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseen kaikessa kaupungin kulttuuri- ja taidetoiminnassa. Se haastaa lisäksi uusiin rohkeisiin kokeiluihin ja toimintatapoihin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ohjelma jakautuu neljään pääteemaan, joiden alle on määritelty useita tavoitteita ja toistakymmentä toimenpidettä. Teemat ovat: 1) Kaupunkiyhteisö näkyy ja kuuluu – kaikkialla, 2) Tilat ja tuki taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemiseen, 3) Porvoo on rohkea edelläkävijä ja 4) Porvooseen on syy palata uudelleen.

– Kulttuuriohjelman neljä pääteemaa nousevat painopisteiksi tulevassa kehittämistyössä. Tarkoituksena on seuraavaksi vahvistaa ja aikatauluttaa lyhyemmän aikavälin, eli parin seuraavan vuoden toimenpiteitä, joita lähdetään konkreettisesti toteuttamaan, kertoo kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman.

Yli 500 henkilöä osallistui ohjelmatyöhön

Ohjelma on tehty laajassa yhteistyössä porvoolaisten kanssa. Kulttuuriohjelmaa varten koottiin kattava ja monipuolinen aineisto Porvoon kulttuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kuulemiset, kyselyt ja työpajat toteutettiin verkossa koronaepidemian takia. Ohjelmatyöhön osallistui yhteensä noin 550 henkilöä. Työssä hyödynnettiin lisäksi useampaa ajankohtaista kyselyä porvoolaisten koululaisten harrastus- ja vapaa-ajan toiveista sekä porvoolaisten kylien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista.

Ohjelma on asukkaiden lisäksi tarkoitettu tueksi kaikille Porvoossa taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville, kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille, harrastajille ja ammattilaisille.

Ohjelmatyön toteuttamista ohjasi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä Porvoon kaupungin nimeämän ohjausryhmän kanssa.