Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä kartoittaa liikennekäyttäytymistä

Liikennekäyttäytymiseen ja liikenteen ilmapiiriin liittyvät asiat ovat viime vuosina olleet korostuneesti esillä Porvoon kaupungin monialaisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Auto suojatiellä.

Eri sidosryhmät ovat toistuvasti tuoneet kokouksissa esille huolensa mm. suojatiekulttuuriin, ajonopeuksiin, liikennevalojen noudattamiseen, turvavälineiden käyttöön, kännykän käyttöön tai pysäköintiin liittyen. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että liikenneasenteet olisivat höllentyneet ja sääntöjen tunteminen ja noudattaminen heikentynyt.

Tilanteen kartoittamiseksi ja keskustelun herättämiseksi liikenneturvallisuustyöryhmä toteuttaa aiheeseen liittyvän kyselytutkimuksen. Kyselyn kohdealueena on Porvoon kaupungin alue. Kysymykset liittyvät mm. liikennesääntöjen noudattamiseen, turvalaitteiden ja -välineiden käyttöön ja erilaiseen riskinottoon liikenteessä eri kulkutavoilla liikuttaessa.
Vastaajia pyydetään kertomaan sekä omasta toiminnastaan että arvioimaan muiden toimintaa liikenteessä.
Kyselyssä on myös mahdollisuus kertoa liikennekäyttäytymisen kannalta hankalista paikoista Porvoon alueella.

Kysely toteutetaan nettikyselynä ja siihen voi osallistua 15.1-4.2.2024 välisenä aikana (suomeksi tai ruotsiksi). Kyselyyn vastaaminen vie aikaa arviolta 5–10 minuuttia. Kyselyllä ei kerätä vastaajien henkilötietoja.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin liikenneturvallisuusviestinnässä sekä liikenneturvallisuustyön suunnittelussa (tapahtumat, kampanjointi, liikennekasvatus). Tuloksista laaditaan myös tiedote kevään aikana.