Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee tulevan kaupunkistrategian mittareita

Porvoon tulevan kaupunkistrategian seuraamiseen ehdotetaan kymmentä mittaria. Strategian mittaristo on kaikille toimialoille yhteinen mittaristo, jonka avulla seurataan Porvoon kaupungille tärkeissä, strategisen tason tavoitteissa tapahtunutta muutosta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkistrategian mittaristoa kokouksessaan 30. toukokuuta 2022.

– Mittaristossa on pyritty huomioimaan tasapuolisesti kestävän kehityksen kolmea alalajia: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, kertoo digitaalisten palveluiden kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist.
Sosiaalisen kestävyyden mittarit ovat väestönmuutos, hyte-kerroin, koulutustasoindeksi ja katuturvallisuusindeksi. Taloudellisesta kestävyyttä kuvaavat mittarit ovat elämyspulssi keskusta-alueella, työllisyysaste, yrityskanta ja kaupungin lainakanta. Ekologisen kestävyyden mittareihin kuuluu kasvihuonepäästöt asukasta kohden sekä kaupungin omistaman suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamista metsäalueista.

Kaupunkistrategian mittaristo on suppeampi kuin edellisen strategian mittaristo, sillä strategian toteutumista seurataan nyt käsiteltävän mittariston lisäksi vuosittaisen talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä eri ohjelmien mittaristojen kautta.

– Strategiaa toteuttavien ohjelmien mittareiden sekä talousarviossa päätettävät taktisen ja operatiivisen tason tavoitteiden tulee edistää strategian toteutumista ja haluamme välttää tilanteen, jossa samoja mittareita raportoidaan eri ajanjaksoina, eri lähteitä käyttäen, Grönqvist toteaa.

Ehdotetun mittariston raportoinnissa voidaan laajasti hyödyntää MayorsIndicators raportointipalvelua, joka on sekä kustannustehokas että laadultaan korkeatasoinen. Kansallisesti käytössä olevien tilastojen ja tutkimuksien valinta seurantamittareiden joukkoon mahdollistaa myös vertailut muihin kaupunkeihin.