Hoppa till innehåll

Borgå stadsstyrelse behandlar indikatorerna för den nya stadsstrategin

Tio indikatorer föreslås för att följa upp Borgå stads nya stadsstrategi. Strategins indikatorer används för att följa förändringen i strategiska mål som är viktiga för Borgå stad och indikatorerna är gemensamma för alla stadens sektorer.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstyrelsen kommer att behandla indikatorerna för stadsstrategin vid sitt möte den 30 maj 2022.

– Indikatorerna tar hänsyn till de tre underkategorierna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – på ett balanserat sätt, säger Charlotta Grönqvist, utvecklingsdirektör för digitala tjänster.

Indikatorerna för socialt hållbar utveckling är befolkningsförändring, koefficienten för främjande av hälsa och välfärd, utbildningsnivåindexet och gatusäkerhetsindexet. Indikatorer som beskriver ekonomiskt hållbar utveckling är pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, sysselsättningsgrad, företagsbestånd och stadens lånebestånd. Indikatorer som beskriver ekologiskt hållbar utveckling är växthusgasutsläpp per invånare och andelen skyddad skogsmark i stadens ägo av skogsområden som staden äger.

Indikatorerna för den nya stadsstrategin är färre än i den tidigare strategin eftersom genomförandet av strategin mäts inte bara med hjälp av de aktuella strategiska indikatorerna utan också av de bindande operativa målen i den årliga budgeten samt mätarna för de olika programmen.

– Mätarna för programmen som implementerar strategin och de taktiska och operativa mål som beslutas i budgeten måste bidra till genomförandet av strategin, och vi vill undvika en situation där samma indikatorer rapporteras vid olika tidpunkter, med hjälp av olika källor, konstaterar Grönqvist.

MayorsIndicators rapporteringstjänst, som är både kostnadseffektiv och av hög kvalitet, kan användas i stor utsträckning för att rapportera de föreslagna indikatorerna. Valet av indikatorer som baserar sig på nationellt tillgänglig statistik och undersökningar möjliggör också jämförelser med andra städer.