Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 16.12.2020

Asemakaava, Porvoon energia

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Porvoon Energian asemakaavan kaupunginosan 6 korttelissa 115 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

Kaupunginvaltuusto äänesti kaksi kertaa asian käsittelyn aikana.

  • Mika Varpio esitti, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi evästyksellä: ”Kallenlinnan kadun puoleisten rakennusten kerroskorkeutta on madallettava ja sovitettava rakennusmassa paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen.” Kaupunginvaltuusto päätti äänin 30–19 (2 tyhjää) jatkaa asian käsittelyä.
  • Tämän jälkeen Juha Elo esitti, että kaava hylätään. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan äänin 34–15 (2 tyhjää).  

Mika Varpio, Johan Söderberg, Nina Uski, Pete Lattu, Jaakko Westerlund, Anne Korhonen, Mikael Kulju, Gia Mellin-Kranck, Ritva Kilpirinne, Sirpa Hanska, Jari Oksanen, Kevin Servin, Jussi Impiö, Outi Lankia, Juha Elo ja Tuuli Hrivilammi jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi.”

Roope Lenkkeri ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Olli Ojanperä toimi sihteerinä.

Vapautukset luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Sebastian Ekblomille vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä. Kaupunginvaltuuston päätti valita Alexandr Foyn uudeksi jäseneksi ja Oscar Lökforsin varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.  

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Teija Aittolalle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valita Kevin Servinin uudeksi lautamieheksi käräjäoikeuteen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitysten mukaisesti.