Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 16.12.2020

Detaljplan, Borgå Energi

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6 enligt stadsstyrelsens förslag. 

Stadsfullmäktige röstade två gånger under behandlingen av ärendet.

  • Mika Varpio föreslog att planen återremitteras till ny beredning med följande vägledning: ”Våningshöjden i byggnaderna bredvid Karlsborgsgatan ska sänkas och byggnadsmassan bör bättre anpassas till omkringliggande stadsstruktur.” Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 30–19 (2 tomma) fortsätta behandlingen av ärendet.
  • Efter detta föreslog Juha Elo att detaljplanen förkastas. Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen med rösterna 34–15 (2 tomma).  

Mika Varpio, Johan Söderberg, Nina Uski, Pete Lattu, Jaakko Westerlund, Anne Korhonen, Mikael Kulju, Gia Mellin-Kranck, Ritva Kilpirinne, Sirpa Hanska, Jari Oksanen, Kevin Servin, Jussi Impiö, Outi Lankia, Juha Elo ja Tuuli Hirivilammi lämnade följande protokollsanteckning: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi.”

Roope Lenkkeri och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet. Olli Ojanperä var sekreterare. 

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Sebastian Ekblom befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden. Stadsfullmäktige beslutade välja Alexandr Foy till ny ledamot och Oscar Lökfors till ny ersättare i nämnden. 

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Teija Aittola avsked från uppdraget som nämndeman i tingsrätten och välja Kevin Servin till ny nämndeman i tingsrätten.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.