Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 16.6.2021

Tilinpäätös, arviointikertomus ja henkilöstöraportti

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi, hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi sekä kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomus ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kaupunginvaltuustolle 31.10.2021 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2020 tiedoksi.

Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen raportti 2020

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2020.

Rosk´n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen muutos

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Rosk´n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen esityksen mukaisesti.

Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus 2021

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä yhteistyösopimuksen ja liittyä sen ehtojen mukaisesti Helsingin seudun yhteistyökokouksen kumppanuusjäseneksi.