Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 16.6.2021

Bokslutet, utvärderingsberättelsen och personalrapporten för år 2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna revisionsberättelsen för år 2020 för kännedom och godkänna bokslutet och bevilja ansvarsfrihet de redovisningsskyldiga enligt förslaget.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom och uppmana stadsstyrelsen att behandla utvärderingsberättelsen och senast 31.10.2021 ge stadsfullmäktige ett utlåtande av de observationer som finns i utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna personalrapporten för år 2020 för kännedom.

Rapport om Borgå stads välfärdsberättelse 2020

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna rapporten om Borgå stads välfärdsberättelse 2020.

Rosk´n Roll Oy Ab, ändring av delägaravtalet

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna att Rosk´n Roll Oy Ab:s delägaravtal enligt förslaget.

Samarbetsavtal för kommunerna i Helsingforsregionen 2021

Stadsfullmäktige beslutade enhällig godkänna samarbetsavtalet och bli en partnermedlem i Helsingforsregionens samarbetsmöte i enlighet med avtalets villkor.