Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 17.11.2021

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2022

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75 % ja että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
 • muut asuinrakennukset 1,30 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • voimalaitos 3,10 %

Mikko Valtonen esitti, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,00 %. Kaupunginhallituksen esitys voitti Valtosen esityksen äänin 39–12.  

Mikko Valtonen esitti, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vahvistetaan 6 %. Kaupunginhallituksen esitys voitti Valtosen esityksen äänin 39–12.  

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kuusi muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. 

 • Kaupunginvaltuusto päätti äänin 46–5 hyväksyä Emilia Mattssonin esityksen: ”Kestävän kehityksen poikkihallinnollista työtä lisätään kaupungin organisaation sisällä. Työtä ohjaa kestävän kehityksen asiantuntija.” 
 • Kaupunginvaltuusto päätti äänin 39–12 hyväksyä Mikko Valtosen esityksen: Investoinnit / Kokonnimen liikuntakeskus (s. 51) Muutetaan teksti: ” Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnittelu on käynnissä. Konsepti kattaa merkittävinä toiminnallisena kohteina mm. alueella sijaitsevat jäähallit ja Kokonhallin. Kokonaishankkeen toteutusmallit, -aikataulut ja vaaditut investoinnit tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rahoitusmallien arvioinnin myötä. Investointien arvioitu pääpaino on suunnitelmavuoden 2025 jälkeisessä ajassa.” muotoon: ”Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnitelma viedään loppuun viimeistään vuoden 2022 alkupuolella ja kaavoitus käynnistetään välittömästi sen jälkeen. Tavoitteena on, että kaavoitus valmistuu vuoden 2023 aikana ja alueen toteuttaminen voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2024. Konseptisuunnitelmassa huomioidaan Kokonniemen alueen kehittäminen kokonaisuutena ottaen huomioon laajasti seurojen ja kaupunkilaisten tarpeet. Tavoitteena on, että Kokonniemen alue palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä ja houkuttelee Porvoon liikuntaohjelman 2030 mukaisesti Porvooseen matkustavaa urheilukansaa.”
 • Kaupunginvaltuusto päätti äänin 39–12 hyväksyä Mikko Valtosen esityksen Investoinnit / Kuntatekniset investoinnit (s.51, osion loppu) Muutetaan teksti: ”Selvitetään koronan jälkeisen muutoksen vaikutus liityntäpysäköinnin tarpeisiin ja laajennetaan tarvittaessa olemassa olevia pysäköintipaikkoja.” muotoon: ”Selvitetään koronan jälkeisen muutoksen vaikutus liityntäpysäköinnin tarpeisiin.” 
  Kaupunginvaltuuston päätti äänin 40–11 hyväksyä Mikko Valtosen esityksen: Investoinnit / Investointilista, Kokonnimen liikuntakeskus (s. 53) Lisätään vuodelle 2024 rahoitusta hankkeen käynnistämisvaiheen menoihin 300 000 €.
 • Kaupunginvaltuusto päätti äänin 27–24 hyväksyä Outi Lankian esityksen: Sivu 7 Tavoitteeseen 2. Vahvistetaan Porvoon elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Lisätään seuraava tavoite: ”Kaavoitetaan vähintään yksi kohde yhteen palvelukylään vuoden 2022 aikana.”
 • Kaupunginvaltuusto päätti äänin 44–6 (1 tyhjä) hyväksyä Marianne Korven esityksen: Sivistystoimen johto / Toiminnot, palvelut ja prosessit (s. 37, osion loppuun uusi kappale), lisätään teksti: ”Laajennetaan Porvoon harrastamisen -mallia useampaan kouluun syksystä 2022 eteenpäin.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.