Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 17.11.2021

Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2022

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar att inkomstskattesatsen för år 2022 fastställs till 19,75 % och fastighetsskattesatserna för år 2022 fastställs som följer:

 • allmän fastighetsskatt 1,30 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,30 %
 • obebyggd byggplats, har inte fastställts
 • allmännyttiga samfund 0,00 %
 • kraftverk 3,10 %

Mikko Valtonen föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 20,00 %. I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Valtonens förslag med rösterna 39–12. 

Mikko Valtonen föreslog att skatteprocent för obebyggd byggplats fastställs till 6,0 %. I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Valtonens förslag med rösterna 39–12. 

Budget för år 2022 och ekonomiplan för år 2022–2024

Stadsfullmäktige beslutade efter flera omröstningar godkänna budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. Stadsfullmäktige godkände sex ändringar till stadsstyrelsens förslag: 

 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 46–5 godkänna Emilia Mattssons förslag: ”Kestävän kehityksen poikkihallinnollista työtä lisätään kaupungin organisaation sisällä. Työtä ohjaa kestävän kehityksen asiantuntija.” 
 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 39–12 godkänna Mikko Valtonens förslag: Investoinnit / Kokonnimen liikuntakeskus (s. 51) Muutetaan teksti: ” Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnittelu on käynnissä. Konsepti kattaa merkittävinä toiminnallisena kohteina mm. alueella sijaitsevat jäähallit ja Kokonhallin. Kokonaishankkeen toteutusmallit, -aikataulut ja vaaditut investoinnit tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rahoitusmallien arvioinnin myötä. Investointien arvioitu pääpaino on suunnitelmavuoden 2025 jälkeisessä ajassa.” muotoon: ”Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnitelma viedään loppuun viimeistään vuoden 2022 alkupuolella ja kaavoitus käynnistetään välittömästi sen jälkeen. Tavoitteena on, että kaavoitus valmistuu vuoden 2023 aikana ja alueen toteuttaminen voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2024. Konseptisuunnitelmassa huomioidaan Kokonniemen alueen kehittäminen kokonaisuutena ottaen huomioon laajasti seurojen ja kaupunkilaisten tarpeet. Tavoitteena on, että Kokonniemen alue palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä ja houkuttelee Porvoon liikuntaohjelman 2030 mukaisesti Porvooseen matkustavaa urheilukansaa.”
 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 39–12 godkänna Mikko Valtonens förslag: Investoinnit / Kuntatekniset investoinnit (s.51, osion loppu) Muutetaan teksti: ”Selvitetään koronan jälkeisen muutoksen vaikutus liityntäpysäköinnin tarpeisiin ja laajennetaan tarvittaessa olemassa olevia pysäköintipaikkoja.” muotoon: ”Selvitetään koronan jälkeisen muutoksen vaikutus liityntäpysäköinnin tarpeisiin.”
 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 40–11 godkänna Mikko Valtonens förslag: Investoinnit / Investointilista, Kokonnimen liikuntakeskus (s. 53) Lisätään vuodelle 2024 rahoitusta hankkeen käynnistämisvaiheen menoihin 300 000 €.
 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 27–24 godkänna Outi Lankias förslag: Sivu 7 Tavoitteeseen 2. Vahvistetaan Porvoon elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Lisätään seuraava tavoite: ”Kaavoitetaan vähintään yksi kohde yhteen palvelukylään vuoden 2022 aikana.”
 • Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 44–6 (1 nedlagd) godkänna Marianne Korpis förslag: Sivistystoimen johto / Toiminnot, palvelut ja prosessit (s. 37, osion loppuun uusi kappale), lisätään teksti: ”Laajennetaan Porvoon harrastamisen -mallia useampaan kouluun syksystä 2022 eteenpäin.”

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.