Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 24.2.2021

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Ville Ojalalle vapautuksen rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valita Timo Koukin uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Maj-Louise Wilkmanille eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valita Catharina von Schoultzin uudeksi lautamieheksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Eero Henttalalle vapautuksen keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja valita Pontus Palmqvistin uudeksi varapuheenjohtajaksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuustolle päätti yksimielisesti myöntää Tuula Martinille vapautuksen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valita Anita Springin uudeksi jäseneksi hänen tilalleen.

Yhteisöveron muutos

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vuoden 2021 talousarvion muuttamista siten, että talousarvion yhteisöveron tuottoarviota korotetaan 15 miljoonalla eurolla.

Yhteisöveron tuoton vuonna 2021 arvioidaan uudella jako-osuudella olevan noin 50 miljoonaa euroa, mikä on 15 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveron tuotto vuonna 2020 oli noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2019 noin 32 miljoonaa euroa ja vuosina 2011-2018 tyypillisesti noin 15 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron tuotto on hyvin suhdanneherkkä, ja erityisesti koronan takia vuoden 2021 yhteisöverokertymän arvio on poikkeuksellisen epävarma.

Raidekehitysrahaston perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä raidekehitysrahaston perustamisen ja raidekehitysrahaston säännöt.

Raidekehitysrahaston tarkoituksena on turvata edellytykset Porvooseen suuntautuvan raideyhteyden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi ratayhteyden kehittäminen edellyttää kaupungilta monenlaisia yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan liittyviä investointeja.

Porvoon kaupungilla on nykyisellään käytössään maanhankintarahasto, jolla varaudutaan tulevien vuosien maankäytön tarpeisiin. Raidekehitysrahaston hallinnointimalli ja säännöt vastaisivat pitkälti nykyisen maanhankintarahaston vastaavia.

Kaupunginhallitus on alustavasti sitoutunut rahoittamaan raideyhteyden suunnittelukustannuksia noin 10 miljoonalla eurolla.

Hallintosäännön päivittäminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kiireellisenä käsiteltäväksi hallintosäännön muutoksen. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi yksimielisesti hyväksyä hallintosäännön muutoksen.

Tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätösvalta siirretään kaupunginhallitukselle, ja se voi lain sallimissa rajoissa delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle.