Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.8.2020

Uuden puheenjohtajan valitseminen Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Patrik Björkmanin uudeksi puheenjohtajaksi Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jori Pölkille vapautuksen suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valita Hannu Aholan uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Asemakaava 524, Porvoon energia

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Asemakaava, liityntäpysäköinti ja ABC

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 41–9 hyväksyä asemakaavan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Äänestyksessä hävisi Juha Elon esitys. Juha Elo, esitti että kaava hylätään. Juha Elo jätti eriävän mielipiteen asiassa. 

Käsittelyn aikana Jere Riikonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 36–14 jatkaa asian käsittelyä. 

Pehr Sveholm, Nina Uski ja Outi Lankia jättivät pöytäkirjamerkinnät. Pöytäkirjamerkintöihin yhtyi myös muita valtuutettuja.

  • Pehr Sveholmin pöytäkirjamerkintä: ”ABC:n ja liityntäpysäköinnin kaavan hyväksyminen ei automaattisesti tarkoita hankkeen toteutumista. Hankkeen toteutuminen vaatii erillisen investointipäätöksen. Investointipäätös on käsiteltävä osana vuosittaista talousarvioprosessia.”
  • Nina Uskin pöytäkirjamerkintä: ”Kaupungin talouden alijäämä vaan paisuu seuraavina vuosina ja sen takia on perusteltua etsiä sellaisia vaihtoehtoisia liityntäparkkiratkaisuja linja-autoliikenteelle, jotka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja edullisemmin kuin käsitteillä olevassa kaavassa esitetään.”
  • Outi Lankian pöytäkirjamerkintä: ”Asemakaavan valmistelu ei ole ollut hyväksytyn strategian mukaista, jonka mukaan päätöksentekokulttuuri on vaihtoehtoja tarjoavaa ja tietoon perustuvaa. Valmistelussa ei ole tutkittu nykyisten liityntäpysäköintipaikkojen käyttöastetta. Valmistelussa on sivuutettu ja jätetty kokonaan mainitsematta Katajamäen laajennussuunnitelma, jonka jälkeen autopaikkoja olisi 250 kpl ja katettuja pyöräpaikkoja 100 kpl. Nykyiset liityntäpysäköinnit (2 kpl) ovat maksaneet 150 000 euroa ja Katajamäen laajennuksen arvioitu hinta olisi 500 000 e. Kaavassa esitetty liityntäparkin toteutus on noin 10 000 000 euroa ja edes arvioidut Katajamäen tontin myyntitulot kerrostalotontiksi eivät investointia kattaisi. Katajamäessä pysäköinnin jatkaminen ei myöskää aiheuttaisi linja-autopysäkkien siirtämistä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Katajamäen sijainti ennen Helsingintien risteystä on ihanteellinen eri reittejä ajavien linja-autovuorojen kannalta.”  

Äänestysaluejaon muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä äänestysaluejaon kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kevin Servin teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten esitys raukesi. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto hyäksyi yksimielisesti esitysten mukaisesti.